Meldpunt Corona

Ook Zorgbelang Drenthe zet zich in voor een geletterd Drenthe

4 september heeft Zorgbelang Drenthe het convenant voor een geletterd Drenthe ondertekend om samen met andere bondgenoten meer aandacht te besteden aan de laaggeletterde burger. Wist u dat (bijna) de helft van alle Nederlanders moeite heeft om gezondheidsinformatie goed te begrijpen? Er is nog een wereld te winnen en daar draagt Zorgbelang Drenthe graag een steentje aan bij! 

Jan van Loenen       Zorgbelang Drenthe  Zuidlaren
letters en cijfers; laaggeletterdheid; stichting lezen en schrijven; analfabetisme; week van de alfabetisering; zorgbelang drenthe

Last van letters en cijfers

2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Van deze groep hebben 1,8 miljoen mensen een leeftijd tussen 16 en 65 jaar. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op iemands persoonlijke leven, op sociaal, financieel en medisch gebied. Daarom doet de overheid samen met gemeenten en allerlei organisaties er veel aan om laaggeletterdheid aan te pakken. 

Laaggeletterdheid, wat is dat nu eigenlijk?
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden, zoals het gebruik van DigiD. Deze basisvaardigheden beheersen zij niet op het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij mee te kunnen doen. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de standaarden van volwasseneducatie). 

Verder kent Nederland naar schatting zo'n 250.000 mensen die analfabeet zijn. In tegenstelling tot laaggeletterden kunnen analfabeten (ongeletterden) helemaal niet lezen of schrijven. 

Week van de Alfabetisering
In de week van 3 t/m 9 september houdt de Stichting Lezen & Schrijven, de week van de Alfabetisering. 8 september is er Wereld Alfabetiseringsdag.
In deze week worden in het hele land vele activiteiten gehouden. Klik hier voor activiteiten in uw buurt. 

Meer weten over laaggeletterdheid, klik hier voor de pagina 'last van letters en cijfers' van het DvhN

Bron: DvhN, 5 september 2018

 

Deel dit artikel op: