Aanmeldingsformulier ontwerpsessie Wmo Wlz

Welke informatie heeft u gemist bij de overgang van Wmo naar Wlz?

Mensen die te maken krijgen met de overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vinden dit vaak ingewikkeld. Je hebt met verschillende organisaties te maken. Er moet een nieuwe indicatie vastgesteld worden. En soms heeft de overgang gevolgen voor de zorg die je kan krijgen. Er ontbreekt echter simpele en duidelijke informatie over deze overgang om mensen hierover te informeren. Daarom willen we deze publieksinformatie gaan ontwikkelen. Zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten bij de overgang van de Wmo naar de Wlz. Deze publieksinformatie willen we samen met een groep ervaringsdeskundige mensen ontwikkelen.

Voor wie?

Heeft u te maken (gehad) met de overgang van Wmo naar Wlz? Bijvoorbeeld bij het regelen van uw eigen zorg, of voor een naaste vanuit uw rol als mantelzorger? Dan kunt u meedoen aan deze ontwerpsessie.

Wanneer?

De ontwerpsessie vindt plaats op dinsdag 28 juni van 19:30 tot 21:30 uur in (de omgeving van) Assen.

Wat wordt er van u verwacht?

We willen de publieksinformatie ontwikkelen in, naar verwachting, drie ontwerpbijeenkomsten. In de eerste ontwerpsessie gaan we met jullie in gesprek. We zullen verschillende vragen stellen, bijvoorbeeld: op welke vragen moet de informatie antwoord geven?, in welke vorm moet de informatie beschikbaar komen (bijvoorbeeld een folder of filmpje), waar moeten we rekening mee houden bij het ontwerpen? Na afloop van deze sessie zullen wij een eerste conceptversie van de publieksinformatie ontwikkelen. Wanneer deze klaar is, willen we die opnieuw aan u voorleggen en met u bespreken. Op basis van jullie feedback en ideeën passen we de publieksinformatie aan. Zo komen we samen tot geschikte informatie die aansluit bij de inwoners van Drenthe.