050 - 727 15 00

Zorgverzekering 2022: wat verandert er?

Zorgverzekering 2022: wat verandert er?

Zorgverzekering 2022: wat verandert er?

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Kortom, wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering van 2022.

Belangrijke data

  • 21 september 2021: elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2021 zijn dan bekend.
  • 12 november 2021: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.
  • 31 december 2021: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
  • 31 januari 2022: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Bijvoorbeeld vanwege hogere zorgkosten en salariskosten. De verwachting is dat de gemiddelde premie in 2022 ook stijgt.

Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de verwachte zorgpremie van 2022.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen t/m 18 jaar en zorg door de huisarts.

Het eigen risico bedroeg in de voorgaande jaren €385. In het regeerakkoord (2017-2021) stond namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk zou blijven. Voor 2022 is nog niet bekend hoe hoog het eigen risico wordt.

Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over het eigen risico van 2022.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de hoogte van de (maximale) zorgtoeslag voor 2022.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de veranderingen in het basispakket van 2022.

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

Op dit moment is al wel bekend dat de regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten een jaar zal doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 augustus 2022. De regeling bepaalt dat patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren, vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek) kunnen ontvangen.

De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. En in de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode, waar in de vorige regeling alleen de medisch specialist dat mocht doen.

Meer weten? Klik hier om naar de site van de consumentenbond te gaan.

Bron: Consumentenbond, 29 juni 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland