050 - 727 15 00

Zorg bij noordelijke ziekenhuizen over versoepelingen

Zorg bij noordelijke ziekenhuizen over versoepelingen

Zorg bij noordelijke ziekenhuizen over versoepelingen

Terwijl de samenleving de aangekondigde versoepelingen van een aantal coronamaatregelen toejuicht, zijn er binnen de ziekenhuizen zorgen over het nog steeds grote aantal patiënten met een coronabesmetting. De druk in de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog, landelijk en ook in Noord-Nederland.

De ziekenhuizen zien deze week de hoogste instroom aan corona-opnames sinds vorig jaar mei. De verwachting is dat dit de komende week niet zal afnemen, mogelijk zelfs verder zal toenemen. Door de noordelijke ziekenhuizen worden regelmatig patiënten overgenomen uit andere regio’s om de druk op de ziekenhuizen in Nederland evenredig te verdelen. Het is nog steeds alle hens aan dek voor het verplegend personeel. Het is voor de medewerkers zwaar, gezien zij inmiddels meer dan een jaar extra inzet leveren. Er is daardoor veel uitval van personeel, wat betekent dat er minder reguliere zorg geleverd kan worden. Er wordt per dag gekeken welke patiënten geholpen kunnen worden en hoeveel operaties er kunnen worden uitgevoerd. Ondertussen wordt met spanning en zorg gekeken naar de komende week. Vooralsnog is er geen dalende trend in de corona-opnames.

Voorbereiding toename druk in de zorgketen

Inmiddels is vanuit het ROAZ de laatste hand gelegd aan het plan ter voorbereiding op het zogenoemde ‘zwarte scenario’, waarbij de zorgvraag de zorgcapaciteit overschrijdt. Alle schakels van de zorgketen zijn betrokken geweest bij deze voorbereidingen. Carla Brongers, manager van het AZNN: "We hopen natuurlijk dat de zorg overeind blijft en er voldoende IC-bedden beschikbaar blijven, maar met dit plan zijn we goed voorbereid als de druk op de zorgketen onverhoopt verder toeneemt en mogelijk de capaciteit niet meer toereikend is.”

Vaccinaties

In hoog tempo vaccineren is cruciaal in de bestrijding van de pandemie. De inzet van het Janssen-vaccin helpt daarbij. Aanstaande vrijdag zal dit nieuwe vaccin richting de ziekenhuizen worden verspreid. Het zal worden gebruikt voor zorgmedewerkers met direct patiëntencontact; de ziekenhuizen zijn hier erg blij mee. Positief is dat de vaccinatiebereidheid in Noord-Nederland hoog blijft. De GGD’en gaan de komende weken hun vaccinatiecapaciteit verder opschalen. Het aantal besmettingen onder 70-plussers neemt intussen door de vaccinaties zienderogen af.

Bron: AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland), 22 april 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland