050 - 727 15 00

WZA en Interzorg ondertekenen overeenkomst medicijnresten in afvalwater

WZA en Interzorg ondertekenen overeenkomst medicijnresten in afvalwater

WZA en Interzorg ondertekenen overeenkomst medicijnresten in afvalwater

ASSEN – Minder medicijnresten in het afvalwater: dat is het doel van het convenant ‘Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland'. Tijdens de Week van het Water tekenen ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Interzorg Noord-Nederland dit convenant. Het is onderdeel van de ‘Green Deal Zorg 2.0, afspraken over duurzame zorg in een gezonde toekomst’, die beide zorgorganisaties al eerder ondertekenden.

Zo spreken de organisaties de intentie uit om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de zorgsector en elkaar te inspireren tot duurzame initiatieven. Met de ondertekening door het WZA en Interzorg Noord-Nederland komt het aantal deelnemende partijen op 23.

Resten in afvalwater

Steeds meer ongewenste stoffen komen op een of andere wijze in het afvalwater terecht en maken de zuivering moeilijker en duurder. Medicijnresten zijn daar een voorbeeld van. Sommige medicijnresten kunnen een grote impact hebben op flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan diclofenac, hormonen uit de anticonceptiepil en antibiotica. Voor al deze stoffen, schadelijk en minder schadelijk, geldt het voorzorgsprincipe: hoe minder, hoe beter.

Toename medicijngebruik

Als gevolg van de vergrijzing, is de verwachting dat het medicijngebruik zal toenemen. Gemiddeld heeft een 65-plusser bijna drie keer zo veel geneesmiddelen nodig als een andere Nederlander. Daarbij groeit het aantal 65-plussers in Noord-Nederland sterker dan het landelijk gemiddelde. Genoeg redenen voor de partijen om de handen ineen te slaan.

Aanpak

Om verandering tot stand te brengen, is het van belang om vanuit de hele keten samen te werken, van voorschrijving tot zuivering. Daarbij is het motto: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Op 12 november 2019 hebben 18 partijen uit het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland een convenant ondertekend. Daarin is onder meer afgesproken dat de deelnemers de samenwerking in Noord-Nederland gaat versterken. Zo kunnen ze kennis en data bij elkaar brengen om meer inzicht te krijgen in de effecten van medicijnresten in het afvalwater. Door de inspanningen te bundelen leveren ze een bijdrage aan het terugbrengen van geneesmiddelenresten in het milieu.

Minder medicijnen voorschrijven

Vanuit het netwerk worden pilots en projecten opgestart die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in het afvalwater. Verder kunnen knelpunten – en mogelijke oplossingen- vastgesteld en onder de aandacht worden gebracht van partijen die hier invloed op kunnen uitoefenen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Naast aandacht voor een goede afvalverwerking van medicijnresten, is er aandacht voor de hoeveelheid medicijnen die worden voorgeschreven. Minder medicijnen in omloop brengen, zorgt voor minder medicijnresten in het afvalwater. Vanuit het netwerk Samen Zorg Assen gaan de partijen hier meer op in zetten. Van de Bergh van Interzorg: “Hoe minder geneesmiddelen worden voorgeschreven des te minder er aan medicijnresten in het milieu terecht komen”.

Thema’s WZA

Het WZA heeft de ambitie om zijn activiteiten zodanig uit te voeren dat de effecten op het milieu zo klein mogelijk blijven. “We werken aan onze ambitie met behulp van een aantal thema's, zoals Co2-uitstoot, duurzame mobiliteit en duurzame voeding. Hiermee geven wij mede-invulling aan de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die het WZA in 2020 heeft ondertekend”, zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur, “We zoeken hierin de samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen.”

Duurzame visie Interzorg

Interzorg wil mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten, vanuit een duurzame visie op zorg. Interzorg zet zich nu bijvoorbeeld al actief in op het verminderen van CO2-uitstoot via een duurzaam Servicecentrum. Maar ook door bij te dragen aan een duurzame leefomgeving binnen en buiten de zorglocaties. Bestuurder Astrid-Odile de Visser: “We verduurzamen onze gebouwen, hebben aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid in onze regio en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen hun leven voort kunnen zetten zoals zij dat graag willen.”

Green Deal

Medicijnresten in het afvalwater verminderen en/of verwijderen maakt deel uit van de Green Deal Zorg 2.0. Deze Green Deal bevat afspraken over duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Brancheorganisaties, zorgverenigingen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken nauw samen in de Green Deal. Ruim 200 organisaties zijn inmiddels aangesloten, waaronder kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden. Ook het WZA en Interzorg Noord-Nederland ondertekenden de Green Deal Zorg 2.0. Andere aandachtspunten van de Green Deal zijn 49% CO2 reductie in 2030, circulaire bedrijfsvoering en een gezondere leefomgeving en milieu.

Bron: persbericht WZA, 21-10-2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland