050 - 727 15 00

Wilhelmina Ziekenhuis Assen sluit meerjarencontract af met grootste zorgverzekeraar in de regio

Gelet op de uitdagingen waarvoor we staan zijn meerjarencontracten een must.'

Jan van Loenen Zorgbelang Drenthe
meerjarencontract; wza; wilhelmina ziekenhuis assen; zilveren kruis; rutger de vries; hans mulder; drenthe; meerjarencontract

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft een meerjarencontract afgesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. WZA-bestuurder Hans Mulder en Rutger de Vries, senior manager zorginkoop Zilveren Kruis, hebben donderdag 15 december hun handtekening onder het contract gezet.

Voor het WZA is het de eerste keer dat het een meerjarig contract afsluit met de grootste zorgverzekeraar in de regio. Met deze stap wordt de bestaande samenwerking tussen het WZA en Zilveren Kruis toekomstbestendig vormgegeven.

Stabiliteit

Het meerjarencontract geeft het WZA de komende jaren financiële stabiliteit. De komende jaren zal het personeelstekort verder toenemen en de vraag naar zorg stijgen. Dit betekent dat de zorg anders ingericht moet worden. “Met dit meerjarencontract kan het WZA zich maximaal richten op de veranderingen die nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, vertelt Rutger de Vries van Zilveren Kruis.

“De uitdagingen die we nu maar ook in de toekomst hebben binnen de zorg, kunnen alleen maar worden opgelost in nauwe samenwerking. Hier is ook de zorgverzekeraar echt bij nodig”, vertelt WZA-bestuurder Hans Mulder. “Uitgangspunt is dat we zorg dichtbij beschikbaar blijven houden voor onze patiënten in de regio. Ook plezier hebben en houden in je werk voor alle ketenpartners is een belangrijk doel.”

Ambitie en uitdaging

Het WZA en Zilveren Kruis hebben samen concrete doelen vastgesteld hoe de veranderingen in de zorg tot stand worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelmatige zorg, het gebruik van digitale herhaalafspraken wanneer mogelijk of het voorkómen van klinische opnames via de Spoedeisende Hulp. “Deze doelen zijn in co-creatie met elkaar tot stand gebracht. We hebben elkaar gevonden in de gezamenlijk ambitie en uitdaging”, zegt Radboud van Roosmalen, voorzitter ad interim van de medische staf van het WZA.

Met het meerjarencontract wordt invulling gegeven aan het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). Uiteindelijk is het streven van het WZA dat ook andere zorgverzekeraars zich aansluiten bij deze contractvorm.

Bron: persbericht WZA
Foto: WZA (Links op de foto staat Rutger de Vries, senior manager zorginkoop Zilveren Kruis. Rechts op de foto staat WZA-bestuurder Hans Mulder)

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland