050 - 727 15 00

Welke informatie heeft u gemist bij de overgang van Wmo naar Wlz?

Welke informatie heeft u gemist bij de overgang van Wmo naar Wlz?

Welke informatie heeft u gemist bij de overgang van Wmo naar Wlz?

Ervaringen met Wmo en Wlz? Praat mee en meld u aan voor de ontwerpsessie op dinsdag 28 juni a.s.

Mensen die te maken krijgen met de overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vinden dit soms ingewikkeld. Je hebt met verschillende organisaties te maken. Er moet een nieuwe indicatie vastgesteld worden. En de overgang heeft soms gevolgen voor de zorg die je kan krijgen. Er ontbreekt echter simpele en duidelijke informatie over deze overgang om mensen hierover te informeren. Daarom willen we deze publieksinformatie gaan ontwikkelen. Zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten bij de overgang van de Wmo naar de Wlz. Deze publieksinformatie willen we samen met een groep ouderen en mantelzorgers ontwikkelen.

Hiervoor organiseren wij een aantal ontwerpbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met de overgang van Wmo naar Wlz. De eerste is op dinsdag 28 juni van 19.30-21.30 uur in de omgeving van Assen.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland