050 - 727 15 00

Wachtlijsten bij ziekenhuizen: zorg over de grens moet mogelijk zijn

Wachtlijsten bij ziekenhuizen: zorg over de grens moet mogelijk zijn

Nederlandse patiënten zouden ook in Duitsland zorg moeten kunnen ontvangen als dit leidt tot een kortere wachtlijst.

Wachtlijsten bij ziekenhuizen: zorg over de grens moet mogelijk zijn

Nederlandse patiënten zouden ook in Duitsland zorg moeten kunnen ontvangen als dit leidt tot een kortere wachtlijst.

Uit de ‘Monitor Toegankelijkheid van Zorg’ van 30 mei 2022 (die hier te vinden is) blijkt dat het ziekenhuizen in Nederland nog niet lukt om de wachtlijsten te verkorten:

Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis (ook wel ‘werkvoorraad’ genoemd) is in mei vergelijkbaar met april, al zien we verschil tussen specialismen en regio’s. Zo is de werkvoorraad van oogheelkunde toegenomen vanwege een inhaalslag in cataract verwijzingen, maar is hij bij orthopedie iets gedaald. Over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om wachtlijsten te verkorten. Dit is zorgelijk, omdat er mensen zijn die als gevolg van de pandemie al langere tijd wachten op zorg. Er is dus echt actie nodig. De NZa schat het aantal extra wachtenden ten opzichte van 2019 op 100 tot 120 duizend. In een normaal jaar worden ongeveer 2 miljoen operaties in Nederland uitgevoerd.”

Duitse ziekenhuizen bieden aan om in samenwerking met de Nederlandse ziekenhuizen patiënten uit Nederland te behandelen (bron: NOS). Vanuit Zorgbelang Drenthe zetten we ons hier al langer voor in, bijvoorbeeld door middel van de samenwerking in het Common Care project. Daaruit is onder andere gebleken dat een groot deel van de Nederlandse patiënten er zeker voor open staat om naar Duitsland te gaan voor het ontvangen van zorg, als dit betekent dat zij hierdoor een stuk sneller geholpen kunnen worden. Verder is het een voorwaarde dat de zorg in Duitsland gewoon vergoed wordt door de Nederlandse zorgverzekeraar.

Daarnaast zijn we in gesprek met mensen die een operatie in het UMCG hebben gehad, maar in Duitsland een intensief revalidatietraject hebben doorlopen. Zij zijn hier tot nu toe erg positief over en zouden dit anderen aanraden.

Hoewel ziekenhuizen regionaal en landelijk goed moeten samenwerken om de wachtlijsten gezamenlijk weer op orde te krijgen, moet er ook gekeken worden naar de mogelijkheden over de grens heen. Zeker op de korte termijn kunnen veel mensen daarbij gebaat zijn.

Sta je zelf op de wachtlijst voor een behandeling en zou je ergens anders eerder terecht willen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar en vraag naar de mogelijkheden voor wachtlijstbemiddeling.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland