050 - 727 15 00

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat het dat niet is. Het kost de arbeidsmarkt arbeidskrachten. En dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen zonder hen daarbij goed te ondersteunen, is eenvoudig uit te rekenen dat. mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.’Liesbeth Hoogendijk bestuurder Mantelzorg.nl

Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Dit is niet gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger.

Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus, zo blijkt uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van MantelzorgNL.

In totaal besteedden in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit komt overeen met 850.000 full time arbeidsjaren.

De 22 miljard is opgebouwd uit:

  • 20 miljard uren die mantelzorgers besteden aan zorg
  • 1,8 miljard aan kosten, zoals reiskosten

Mantelzorg is niet gratis

Als je als mantelzorger niet zou zorgen, dan zou die tijd je iets anders op kunnen leveren. Zo zou je bijvoorbeeld (meer) kunnen werken en daardoor meer inkomsten hebben of een opleiding kunnen volgen.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland