050 - 727 15 00

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Toch zijn artsen vooral met genezen bezig. Drent

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Toch zijn artsen vooral met genezen bezig. Drent

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Toch zijn artsen vooral met genezen bezig. Drenthe wil dit patroon doorbreken

Drenthe wil landelijk voorop lopen bij een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg, waarin het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ veel beter tot zijn recht komt.

Als je te dik bent, loop je meer kans op diabetes en andere aandoeningen. Dus moet je zorgen dat mensen flink kunnen bewegen en gezonde voeding gebruiken. Het treft dat er in Drenthe volop ruimte is om te wandelen, te fietsen, hard te lopen of om moestuinen aan te leggen.

Volgens de Drentse Gezondheidstafel is de provincie dan ook bij uitstek het gebied om een voortrekkersrol te vervullen bij het omvormen van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij het niet meer alleen gaat om genezen van zieke mensen, maar ook om allerlei vormen van mentaal en lichamelijk welzijn.

Heel gezelschap zorginstellingen

Die Gezondheidstafel bestaat uit een heel gezelschap vertegenwoordigers van Drentse zorginstellingen en de Drentse gemeenten die onder voorzitterschap van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma regelmatig met elkaar overleggen. De Gezondheidstafel heeft met het oog op de kabinetsformatie een document opgesteld waarin het Drenthe aanprijst als voorloper bij de nieuwe aanpak van gezondheidszorg, met veel meer nadruk op preventie en andere zaken die bijdragen aan welbevinden en gezondheid.

De Gezondheidstafel constateert dat de Nederlandse gezondheidszorg daar grote behoefte aan heeft. Het aantal senioren in Nederland neemt rap toe. Zo zullen er in 2030 65 procent meer 80-plussers zijn dan in 2015.

Om voor hen het leven prettig te houden en de zorg betaalbaar, is gezond leven heel belangrijk. Het feit dat de Drentse instellingen goed samenwerken in die Gezondheidstafel, is volgens hen ook een aanbeveling om landelijk een voortrekkersrol te vervullen.

Niet alleen maar zieke mensen genezen

Gezondheidszorg draait tot nu toe vooral om zieke mensen genezen, stellen de initiatiefnemers. Je moet veel meer zaken stimuleren. In een groene omgeving kunnen mensen niet alleen bewegen, maar ook mentaal tot rust komen, waardoor ze minder snel overspannen raken.

Als mensen meer sociale contacten hebben, zijn ze vrolijker en neemt de kans af op allerlei lichamelijke en psychische aandoeningen. Een gezonde geest houdt het lichaam gezond, dus moet je zorgen dat mensen kunnen genieten van het leven en zich veilig voelen.

Het document is eigenlijk een verlanglijstje voor de kabinetsformatie. De leden willen dat de komende regering allerlei voorzieningen treft die het mensen gemakkelijk maakt om gezonder te leven. Er moet een landelijk fonds komen om initiatieven uit te betalen. En dan met de garantie dat het niet bij het eerste zuchtje economische tegenwind weer verdwijnt.

Ook vragen de Gezondheidstafelaars aandacht voor meer techniek in de zorg. Tenslotte wil de Gezondheidstafel geld voor projecten met digitale voorzieningen. Die kunnen er bijvoorbeeld aan bijdragen dat ouderen langer kunnen thuiswonen en minder vaak de gang naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling hoeven te maken.

Bron: DvhN, 28 juni 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland