050 - 727 15 00

Van WMO naar WLZ, informatie voor de inwoners van Drenthe

wmo; wlz; 1 mei; aanmelden; drenthe

Ontwerpsessie voor het ontwikkelen van een begrijpelijk informatiefilmpje en een begrijpelijke folder

Datum: maandag 1 mei 2023

Tijd: 19.15 uur- 20.45 uur

Locatie: Stadhuis Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen

Mensen die te maken krijgen met de overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vinden de informatie soms ingewikkeld. Er is geen simpele en duidelijke informatie over de overgang van WMO naar WLZ. Daarom willen we een folder en een filmpje gaan ontwikkelen om de inwoners van Drenthe te informeren. Deze publieksinformatie willen we samen met de doelgroep, u dus, ontwikkelen.

Vervolg op 2022…

In juni 2022 heeft een groep ervaringsdeskundigen bij elkaar gezeten om vanuit eigen ervaring en kennis met elkaar te bepalen welke informatie van belang is voor de inwoners van Drenthe over de overgang van de WMO naar de WLZ. Hier is de voorkeur voor het ontwikkelen van een informatiefilmpje en een folder uit naar voren gekomen. Voor 2023 heeft Proscoop, samen met Zorgbelang Drenthe subsidie gekregen vanuit de Sociale Agenda van de Provincie Drenthe om dit te ontwikkelen en te realiseren.

Wat wordt er van u verwacht?

We willen de folder en het filmpje met u ontwikkelen in, naar verwachting, vier ontwerpbijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen en de tekst. Na afloop van deze sessie zullen wij een eerste conceptversie van de tekst voor de folder en het filmpje ontwikkelen. In de vervolgbijeenkomsten zal elke keer aan u gevraagd worden om mee te kijken bij de ontwikkeling van de folder en het filmpje. Zo komen we samen tot geschikte informatie die aansluit bij de inwoners van Drenthe.

Aanmelden

Wilt u zich opgeven voor de eerste bijeenkomst van het inwonerspanel? Aanmelden kan via de website van Zorgbelang Drenthe, klik hier. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. Wanneer we meer aanmeldingen ontvangen, zullen wij een selectie maken.

Meer informatie of vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marije Ribbink. Zij is projectleider bij Zorgbelang Drenthe en zal de bijeenkomsten van het inwonerspanel leiden. U kunt haar bellen op 06-82 18 10 73 of u kunt haar een e-mail sturen op .

Wij hopen u te mogen begroeten!

Elisabeth Floor (Proscoop)

Marije Ribbink (Zorgbelang Drenthe)

Meer weten over wmo en wlz

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland