050 - 727 15 00

Vaccinaties succesvol

Vaccinaties succesvol

Vaccinaties succesvol

Het vaccineren van acuut zorgpersoneel in de noordelijke ziekenhuizen (medewerkers Intensive Care, Spoedeisende hulp) en ambulancepersoneel, in totaal ca. 4.000 medewerkers, is voor de eerste prik succesvol afgerond. Alle medewerkers uit de zogenaamde eerste schil, die gevaccineerd wilden worden, zijn daadwerkelijk gevaccineerd. De vaccinatiebereidheid onder zorgpersoneel is erg hoog en flink gestegen ten opzichte van een aantal weken geleden.

Afgelopen vrijdag is in Assen gestart met de vaccinatie van verpleeghuismedewerkers; komende vrijdag volgen Leeuwarden en Groningen. In de komende drie weken zullen ca. 20.000 medewerkers uit de verpleeghuizen worden gevaccineerd. Ook voor deze groep liggen de aanmeldingen op een zeer hoog niveau. Intussen worden voorbereidingen getroffen voor de inenting van grotere doelgroepen, op geleide van de aangepaste landelijke vaccinatiestrategie.

De zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverpleging staat onder blijvend hoge druk door meerdere uitbraken en daardoor uitval van zorgpersoneel. Er wordt intensief samengewerkt om oplossingen te zoeken. Defensie is nog steeds actief op enkele locaties in Groningen en Drenthe om ondersteuning te bieden. Daarnaast wordt de inzet van studenten in de VVT als zeer waardevol ervaren. Vanuit het project Covid@home wordt met een aantal Drentse huisartsen onderzocht hoe de instroom naar de ziekenhuizen kan worden beperkt. De zorgverzekeraars ondersteunen dit initiatief.
Vaccinatie van kwetsbare ouderen én zorgpersoneel moet hier een uitkomst gaan bieden.

Ondanks een lichte daling in het aantal coronabesmettingen, blijft ook de druk op de noordelijke ziekenhuizen onverminderd hoog waardoor de reguliere zorg onder druk blijft staan.

Bron: Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN), 14 januari 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland