050 - 727 15 00

Vaccinaties en reguliere zorg langzaamaan uitgebreid

Vaccinaties en reguliere zorg langzaamaan uitgebreid

Vaccinaties en reguliere zorg langzaamaan uitgebreid

Vaccinaties

Sinds de GGD-priklocaties in Assen, Groningen en Leeuwarden zijn geopend neemt het aantal inwoners dat per dag gevaccineerd wordt langzaam maar zeker toe. Het aantal ligt nu op zo’n 700 per dag. Vanaf volgende week, als het AstraZeneca vaccin wordt geleverd, zal het aantal vaccinaties stijgen tot ca. 1.000 per dag per locatie. De GGD’en vaccineren de medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de zelfstandige wonende ouderen (begonnen is met de oudste groep, deze week krijgt het eerste deel van de groep 80 - 85-jarigen een uitnodiging in de bus). De GGD’en staan klaar om meer te doen, maar zijn afhankelijk van het aantal vaccins dat door het RIVM aan hen wordt toebedeeld.

De huisartsen zijn afgelopen week gevaccineerd. Zij vaccineren op hun beurt een deel van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en de bewoners van kleinschalige woonvormen. De tweede ronde van het vaccineren van acuut zorgpersoneel is onlangs afgerond. Dit tweede vaccin geeft iets meer bijwerkingen (zoals koorts) dan na de eerste prik, een teken dat het vaccin zijn werk doet.

Ziekenhuizen

Dankzij de daling in het aantal coronabesmettingen is de druk op de noordelijke ziekenhuizen iets gedaald. Dit geeft ruimte om de reguliere zorg geleidelijk op te schalen. Het opschalen gebeurt in nauw overleg tussen alle ziekenhuizen in Noord-Nederland; er wordt zorgvuldig gekeken waar en welke zorg kan worden opgeschaald. Hierbij wordt de Britse variant van het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor een eventuele derde golf door in de hele zorgketen.

Bron: AZNN, 5 februari 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland