050 - 727 15 00

Troonrede 2021: Belang van regionale samenwerking

Troonrede 2021: Belang van regionale samenwerking

Troonrede 2021: Belang van regionale samenwerking

In de zojuist uitgesproken troonrede werd vanzelfsprekend stilgestaan bij de coronacrisis en de gevolgen voor de korte en lange termijn. Met terechte woorden van waardering voor de zorg die is geleverd in ziekenhuizen/verpleeghuizen en de thuiszorg, verwoordde de koning het gevoel van bijna iedereen. De twee grote vragen die eveneens werden benoemd zijn:

  1. Hoe bereiden we ons voor op een eventuele volgende pandemie en
  2. Hoe organiseren we de zorg zodanig dat deze toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft.

Toegankelijke, beschikbare en betaalbare zorg is al jarenlang het belangrijkste speerpunt voor Zorgbelang Drenthe, ook tijdens een pandemie. Bestuurder-directeur Jan van Loenen is van mening dat we deze uitdagingen alleen te lijf kunnen gaan door een structurele samenwerking op regionaal niveau. Samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, maar ook samenwerking in de keten en door veel meer gebruik te maken van de ervaringen van inwoners/patiënten/cliënten. Een duurzame zorginfrastructuur bereik je niet alleen door meer geld beschikbaar te stellen, maar door veel meer uit te gaan van de gezondheid en mogelijkheden van mensen in plaats van ziekte en beperking.

Klik hier voor de tekst van de troonrede 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland