050 - 727 15 00

Regionaal en landelijke beeld Covid-19, 12 februari 2021

Regionaal en landelijke beeld Covid-19, 12 februari 2021

Regionaal en landelijke beeld Covid-19, 12 februari 2021

Hieronder een kort overzicht van 12 februari 2021 met betrekking tot Covid-19 in Noord-Nederland.

Besmettingen

Het aantal besmettingen in het noorden is nagenoeg gelijk gebleven In Groningen en Drenthe ten opzichte van vorige week. In Friesland is het
besmettingsniveau iets toegenomen. In Groningen ligt het aantal besmettingen rond de 100 per 100.000 inwoners, in Drenthe rond de 140 en in Friesland ligt het besmettingsniveau rond de 180 per 100.000 inwoners. Hoewel de Britse variant steeds meer voorkomt is er nog wel een dalende lijn te zien in het aantal besmettingen.


Capaciteit ziekenhuizen landelijk

Landelijk neemt het aantal Covid ziekenhuisopnames nog steeds geleidelijk af.


Regionale ontwikkelingen Covid zorg IC en klinische beddencapaciteit

Er zijn voldoende Covid bedden in de Kliniek en op de IC. Er wordt niet verder afgeschaald als dat niet noodzakelijk is.

Bron: ROAZ/GHOR, 12 februari 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland