050 - 727 15 00

Onderzoek Zorgbelang Drenthe: soms hoge drempel bij stembureau

Onderzoek Zorgbelang Drenthe: soms hoge drempel bij stembureau

Onderzoek Zorgbelang Drenthe: soms hoge drempel bij stembureau

Kan iedereen die wil stemmen, zelfstandig een stem uitbrengen? Er worden eisen gesteld aan de toegankelijkheid van stembureaus, maar worden die ook nageleefd? Een korte flitspeiling van Zorgbelang Drenthe tijdens de gemeenteraadsverkiezingen leert dat verbeteringen mogelijk zijn.

“De richtlijnen schrijven bijvoorbeeld voor dat in stembureaus stoelen met leuningen aanwezig moeten zijn voor wachtende kiezers. Van de deelnemers aan de flitspeiling geeft ruim vijfentwintig procent aan dat bij het stembureau dat zij bezochten een dergelijke stoel ontbrak”, vertelt Janny Dekker, projectleider Zorgbelang Drenthe. “Vijftien procent van de deelnemers meldt dat bij hun stembureau geen invalidenparkeerplaats was binnen honderd meter van de ingang.” Vanwege corona kon er dit jaar veelal niet gestemd worden in woonzorgcentra. Gemeenten moesten daardoor op zoek naar nieuwe locaties voor stembureaus. Dit jaar was er opnieuw drie dagen lang de mogelijkheid om te stemmen. Ook de personele bezetting van de stembureaus was daardoor een extra uitdaging voor gemeenten. “Over het geheel genomen, hebben gemeenten het niet slecht gedaan, maar verbeteringen zijn zeker mogelijk. Zo ontbrak bij ongeveer één op de vijf van de bezochte stembureaus een stemhokje met een verlaagde schrijfplank voor mensen in een rolstoel.” Het meest tevreden zijn de deelnemers van de flitspeiling over de aanduiding van het stembureau. Negentig procent zegt dat de ingang van het stembureau duidelijk aangegeven is. Zowel binnen als buiten is de route over het algemeen vrij van obstakels (losliggende tegels, drempels, snoeren et cetera).

Gemiste kans

De flitspeiling is onderdeel van het meerjarige programma politiek en maatschappelijk actief met een beperking. Vijftien procent van de Nederlanders heeft een beperking of chronische ziekte. Slechts een klein deel daarvan is politiek of maatschappelijk actief. “Veel te vaak gaat het óver mensen en wordt er te weinig gesproken mét mensen”, vertelt Dekker van Zorgbelang Drenthe. “Dat maar zo weinig mensen met een beperking of chronische ziekte zelf politiek actief zijn en daarmee direct invloed kunnen uitoefenen op belangrijke maatschappelijke thema’s, is een gemiste kans. Voor iedereen.” “Uiteindelijk willen we dat in 2026 in elke Drentse gemeente en in de provincie meer ervaringsdeskundigen politiek of maatschappelijk actief zijn. Dat kan als gemeenteraadslid zijn, maar ook als actief lid van een politieke partij. Of bijvoorbeeld vanuit een cliëntenraad of vanuit een andere maatschappelijke advies- of participatieraad.”

In maart 2023, als de Provinciale Staten-verkiezingen gehouden worden, zal Zorgbelang Drenthe opnieuw peilen hoe het staat met de toegankelijkheid van stembureaus.

Bron: persbericht Zorgbelang Drenthe, 31 maart 2022

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland