050 - 727 15 00

Noord-Nederland schaalt Covid-zorg op

Nu opnieuw de reguliere zorg moet worden afgeschaald, en voor sommigen is dit al de derde of vierde keer, wordt het geduld en begrip van inwoners die zorg nodig hebben ernstig beproefd. Uit de tussentijdse resultaten van het opiniepanel van Zorgbelang Drenthe blijkt dat 2/3 van de respondenten de uitstel van reguliere zorg voor niet gevaccineerde Covid-patiënten die in het ziekenhuis belanden, niet langer aanvaardbaar vindt. Dit is een ernstige ontwikkeling die de tegenstellingen in de samenleving verder op scherp zetten.

Jan van Loenen bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe maakt zich zorgen over grote aantal opnames van Covid-patiënten
Noord-Nederland schaalt Covid-zorg op

Landelijk beeld Covid

In het hele land zijn de cijfers van de besmettingen en ziekenhuisopnames verontrustend. Op dit moment liggen er ruim 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan zo’n 270 op de IC. Als de instroom van patiënten in dezelfde mate blijft stijgen, dan zijn er over twee weken meer dan 2.100 coronapatiënten die onze hulp nodig hebben. Er is vooral een sterke toename te zien in de Kliniek met daaruit voortvloeiend een toenemende druk op de IC-bezetting. Hiermee komen we landelijk in de volgende fase terecht waarbij verdere opschaling van de klinische en IC-capaciteit voor Covid-patiënten moet plaatsvinden. Hiervoor is afgesproken dat alle ziekenhuizen in Nederland coronacapaciteit op de IC en in de kliniek vrijmaken door reguliere zorg af te schalen.


Noord-Nederland schaalt Covid-zorg meer op

Ook in de noordelijke ziekenhuizen zien we een snelle stijging in het aantal opnames van besmette Covid-patiënten. Vandaag is er in ROAZ-verband afgesproken dat alle negen ziekenhuizen in Noord-Nederland Covid-capaciteit opschalen en hiervoor de reguliere zorg afschalen conform landelijke afspraken. Het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. Per ziekenhuis zal worden bekeken hoeveel en welke zorg zal worden uitgesteld. Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; de ziekenhuizen monitoren deze zorg in nauwe samenwerking met elkaar.


De ziekenhuizen beseffen dat dit een vervelende boodschap is voor mensen die al lang op een wachtlijst staan en nu mogelijk opnieuw te maken krijgen met uitstel van een behandeling. Ook vraagt dit besluit opnieuw veel flexibiliteit van onze zorgmedewerkers. We moeten dit doen om ervoor te zorgen dat we klaarstaan om de patiëntenstroom aan te kunnen en zodat de zorg toegankelijk blijft voor onze burgers!

Bron: AZNN, 4 november 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland