050 - 727 15 00

Mijn gezondheidsgegevens niet op één plek? Dat is gek!

Mijn gezondheidsgegevens niet op één plek? Dat is gek!

Op hoeveel plekken staan uw zorg- en gezondheidsgegevens?

Gezondheidsgegevens, iedereen heeft ze. Maar weet u ook waar u ze kan vinden? Neem bijvoorbeeld de informatie over uw vaccinaties, uw bloedgroep, de medicatie die u gebruikt of heeft gebruikt en uw bloeduitslagen. Op dit moment staat deze informatie op verschillende plekken opgeslagen. Zoals bij de huisarts, de GGD, de apotheek of het ziekenhuis. Hoe handig zou het zijn wanneer u al deze gegevens op één plek kunt verzamelen en inzien? Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is dit straks mogelijk.

PGO-gebruik in Drenthe

Zorgbelang Drenthe vindt het belangrijk dat iedereen straks zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, inzien en delen met een PGO. Om dit te realiseren zijn we onder meer aangesloten bij de alliantie PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland. De alliantie zet zich ervoor in om PGO’s bekend te maken in Nederland. Zodat meer mensen hier gebruik van gaan maken en er profijt van kunnen hebben.

Meer informatie

Meer informatie over PGO's vindt u op www.pgo.nl. Op deze website kunt u ook checken waar uw gezondheidsgegevens staan.

Wilt u graag meer informatie over de alliantie PGO on Air? Of wilt u graag horen hoe Zorgbelang Drenthe zich met de ontwikkeling rond PGO's bezighoudt? Dan kunt u contact opnemen met Rolinde Alingh, onderzoeker/projectcoördinator. Zij is bereikbaar via r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland