050 - 727 15 00

Landelijk en regionaal beeld Covid-19

Landelijk en regionaal beeld Covid-19

Landelijk en regionaal beeld Covid-19

Besmettingen

Het aantal besmettingen in het Noorden is gestegen in Friesland met 10% en in Groningen met 30%. In Drenthe zijn de besmettingen licht afgenomen met 5%. Gemiddeld liggen de besmettingen in Noord Nederland rond de 185 per 100000 inwoners. Dat ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 170 per 100.000 inwoners. Het aandeel van de Britse variant in de besmettingen is ongeveer 50%.


Regionale ontwikkelingen Covid-zorg IC en klinische beddencapaciteit

In de ziekenhuizen is sprake van een wisselend beeld. De verwachting is dat de besmettingen verder zullen stijgen, mede als gevolg van versoepeling van landelijke maatregelen. Er wordt uitgegaan van een opschaling van Covid capaciteit volgende week.

Bron: AZNN, 24 februari '21

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland