050 - 727 15 00

Inspiratiebijeenkomst: politiek actief met een beperking

Inspiratiebijeenkomst politiek actief met een beperking

Slechts een half procent van de mensen met een beperking of chronische ziekte is politiek actief. Als het aan Zorgbelang Drenthe ligt, komt hier de komende jaren verandering in. Het aantal mensen met een beperking of chronische ziekte binnen de Nederlandse bevolking is met vijftien procent vele malen hoger.

Zorgbelang Drenthe heeft samen met het VN-ambassadeursnetwerk Drenthe en STERKplaats Assen in het Drenthe College de handen ineengeslagen om het percentage ervaringsdeskundigen in de Drentse politiek omhoog te krijgen. Met een inspiratiebijeenkomst op 28 oktober wordt de aftrap verricht van een meerjarig programma dat ertoe moet leiden dat in 2026 meerdere ervaringsdeskundigen zelf politiek actief zijn; in alle Drentse gemeenten en ook binnen de provinciale politiek.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst spreken onder meer ervaringsdeskundigen uit de Drentse politiek. Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe zal aangeven waarom hij zoveel waarde hecht aan een inclusief Drenthe, een provincie waarin iedereen mee kan doen.

We kijken naar de toekomst. Wat is er de komende jaren nodig om mensen te ondersteunen bij het behalen van hun doelen? Wat zou er moeten veranderen binnen het huidige politieke klimaat om meer mensen met een beperking kansen te bieden op een waardevolle plek binnen de Drentse politiek? En we besteden aandacht aan het heden. Wat kun je op korte termijn, bijvoorbeeld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, al ondernemen? Bij verschillende gesprekstafels zullen we hierop ingaan.

De inspiratiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 28 oktober in het Drenthe College in Assen van 16:30 tot 20:30 uur.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland