050 - 727 15 00

Herintroductie mondneusmasker in zorginstellingen Noord Nederland

Herintroductie mondneusmasker in zorginstellingen Noord Nederland

Herintroductie mondneusmasker in zorginstellingen Noord Nederland

Sinds afgelopen week hebben we te maken met een snelle toename van het aantal positieve besmettingen met COVID-19.

De toename is veelal aanwezig in de jongere leeftijdscategorieën. Ter voorkoming dat het virus zich verder verspreidt via personeel en/of bezoek herintroduceren we uit voorzorg het gebruik van een mondneusmasker in de zorginstellingen in Noord Nederland.
Hiertoe heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten.

Hertintroductie mondneusmasker

Het neusmondmasker zetten we opnieuw in omdat in het onderlinge contact niet altijd de 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
Het gebruik van het mondneusmasker geldt zowel voor de bezoekers, patiënten als het personeel. De herintroductie is per direct van kracht.
We blijven het belang benadrukken om zo goed mogelijk alle voorzorgsmaatregelen ter harte te nemen: was de handen, houd de 1,5 meter in acht, blijf thuis bij klachten en laat je testen – ook als je gevaccineerd bent.

Bron: persbericht Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), 15 juli 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland