050 - 727 15 00

Gemeente Assen geeft jongerenparticipatie in jeugdzorg vorm

jeugdparticipatie assen; assen; zorgbelang drenthe; drenthe; gemeente assen

De gemeente Assen heeft ambities op het gebied van jeugdparticipatie. Zij wil in Drenthe graag vooroplopen als het gaat om het actief betrekken van kinderen en jongeren bij de uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente. Want ervaringsdeskundigen kunnen immers het beste aangeven wat zij als prettig en minder prettig hebben ervaren. Om de actieve participatie van de jeugdigen vorm te geven heeft de gemeente Zorgbelang Drenthe een meerjarige opdracht gegeven.

Het organiseren van jeugdparticipatie

Zorgbelang Drenthe gaat de gemeente Assen ondersteunen bij het organiseren van de actieve participatie van de kinderen en jongeren die zelf te maken hebben, of hebben gehad, met jeugdhulp. “We zullen met zoveel mogelijk kinderen en jongeren in gesprek gaan. Om hun verhaal en ervaringen te horen. Maar ook om te vragen of zij hun eigen verhaal misschien ook met anderen willen delen. Bijvoorbeeld met andere jeugdigen, maar bijvoorbeeld ook met beleidsmakers, het college of raadsleden van de gemeente Assen. Daarnaast gaan we een kerngroep oprichten, zodat een groep enthousiaste jongeren ook zelf actief kan meedenken en meedoen in het project.”, licht Rolinde Alingh toe. Zij zal samen met twee collega’s uitvoering geven aan het project. “We werken hierbij nauw samen met bijvoorbeeld de case managers jeugd van de gemeente Assen. Want het is de bedoeling dat de gemeente de aanpak omarmt en deze na afloop van 2026 zelfstandig kan voortzetten”, aldus Alingh.

Voorbeeld voor andere gemeenten

Gert Jan Overduin, beleidsadviseur van de gemeente Assen, licht toe: “De gemeente wil met dit project in kaart brengen of zij zelf en ook de uitvoerende jeugdzorg organisaties de goede dingen doen op het gebied van jeugdhulpverlening. Daarnaast willen we samen met de betrokken jeugdigen de ervaren dienst- en zorgverlening verbeteren op basis van de ideeën en ervaringen van de kinderen en jongeren.” De gemeente Assen hoopt met dit project een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten.

Ervaringen van jeugdigen zijn essentieel

Kinderen en jongeren die te maken krijgen met jeugdhulp bevinden zich vaak in een kwetsbare situatie. Daarom is het voor deze doelgroep extra belangrijk dat zij op een zo prettig mogelijke manier worden ondersteund en geholpen. Om dit te bereiken is het van belang om inzicht te hebben in de ervaringen, wensen en behoeften van jeugdigen ten aanzien van de ontvangen jeugdhulp. Immers, de jeugdigen die in hun dagelijkse leven te maken hebben met jeugdhulp kunnen het beste onder woorden brengen hoe zij zaken ervaren. En wat daarin goed gaat of wat ze daarin missen. De doelgroep beschikt daarmee over essentiële informatie die nodig is om de dienst- en zorgverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van degenen die daar gebruik van (gaan) maken. En om beleid rondom de jeugdhulp aan te scherpen of aan te passen.

Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee voor alle jeugdhulp. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugdhulp in eeninstelling, jeugdzorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking, geestelijke gezondheidszorgvoor jeugdigen en de uitvoering van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Deze verschillendevormen van jeugdhulp worden uitgevoerd door een breed scala van professionals en organisaties. Bijvoorbeeld de wijk- en jeugdteams van de gemeente. Maar ook de jeugdhulpaanbieders in de regio, zoals gezinshuizen, dagbestedingslocaties jeugdhulpinstanties en de gecertificeerde instellingen.

Lees verder

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland