050 - 727 15 00

Een gezonde leefstijl? Wat vinden Drentse inwoners hiervan.

opiniepanel; zorgbelang drenthe; gezonde leefstijl;

Opiniepanel Zorgbelang Drenthe

In mei en juni hebben we de leden van ons opiniepanel middels een vragenlijst gevraagd hoe zij denken over een gezonde leefstijl. Enkele uitkomsten zijn hieronder te vinden.

Opvallend was dat de antwoorden behoorlijk uiteen liepen en dat er regelmatig extra toelichting werd gegeven. Dat geeft alweer aan dat het een onderwerp is waar veel over gediscussieerd kan worden.

Op onze vraag wie verantwoordelijk is/zijn voor een aanpak om meer inwoners met een gezonde leefstijl te krijgen gaf het merendeel van de respondenten aan dat de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de inwoner zelf. Daarnaast kan de overheid hier ook een rol bij spelen. Deze reactie vat dat goed samen: “In eerste plaats inwoners zelf, gestimuleerd door gemeenten, provincie en rijk als eenheid in een gezamenlijke krachtige campagne.”

En de meningen zijn verdeeld met betrekking tot de vraag of er in eigen gemeente voldoende aandacht is voor een gezonde leefstijl. Een goed voorbeeld vond men de beweeg- en leefstijlcoaches die in verschillende gemeenten actief en zichtbaar zijn. Daarnaast gaven de respondenten aan dat de gemeenten nog wel het een en ander kunnen doen. Bijvoorbeeld het aanbieden van goedkoper(e) beweeg- en sportvoorzieningen en het uitbreiden en verbeteren van het fietsnetwerk in de gemeente kwam duidelijk naar voren. Een respondent verwoordde dit als volgt: “Het wegennet gaat nog teveel uit van de belangen van de automobilist, stimuleren van fietsgebruik kan in dit opzicht beter.”

En de stelling: Vanuit de medische wereld wordt vaak een directe link gelegd tussen overgewicht en gezondheid: mensen met overgewicht zouden daardoor direct ongezonder zijn en een ongezondere leefstijl hebben dan mensen zonder overgewicht' was aanleiding voor verschillende uiteenlopende reacties. Mensen die het eens zijn met de stelling geven aan dat mensen met overgewicht inderdaad veel gezondheidsrisico’s hebben en daardoor vaker ongezonder zijn. Mensen die het oneens zijn met de stelling gaven onder andere aan dat er vaak meer bij komt kijken dan alleen overgewicht zoals een respondent aangaf: “Dat kan een oorzaak zijn, echter stress is ook een regelrechte overgewichtmaker. Stress kan desastreus zijn, stress kan niet voor niets catastrofaal zijn met name bij overgewicht. Ook is hier overgewicht niet het eerste probleem, er is een veel dieper onderliggend probleem. Door de toenemende stress die inwoners ervaren kan ook vaak toenemend overgewicht ontstaan meestal in combinatie met ongezond en goedkoop eten."

Op de vraag waar onze opiniepanelleden behoefte aan zouden hebben voor het verbeteren van de eigen leefstijl kwamen verschillende reacties naar voren o.a. het aanbieden en/of organiseren van laagdrempelige beweeginitiatieven zoals wandelgroepen of workshops 'gezonde leefstijl' met professionele begeleiding.

Verder kwam uit een aantal stellingen naar voren dat de respondenten vinden dat er veel factoren zijn die van invloed zijn op overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke en mentale gezondheid, sociaaleconomisch welzijn en de eigen normen en waarden. De meningen waren zeer verdeeld. Eindconclusie is dan ook dat 'gezonde leefstijl' door iedereen anders wordt ervaren.

We willen onze opiniepanelleden hartelijk danken voor de bereidheid om de vragenlijst in te vullen. Zoals afgesproken delen we de uitkomsten weer met verschillende stakeholders zodat zij de input van inwoners mee kunnen nemen bij het ontwikkelen van initiatieven die te maken hebben met een gezonde leefstijl.

Wilt u ook graag uw mening geven over verschillende onderwerpen op het gebied van zorg? Sluit u zich dan, geheel vrijblijvend, aan bij ons opiniepanel. Klik hier of bel met 050-7271500. Wij stellen ook uw mening zeer op prijs.

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland