050 - 727 15 00

Druk op ziekenhuizen in Noord-Nederland blijft hoog

Druk op ziekenhuizen in Noord-Nederland blijft hoog

Druk op ziekenhuizen in Noord-Nederland blijft hoog

De besmettingen met het coronavirus nemen toe in de drie noordelijke provincies. De verwachting is dat deze stijging de komende weken verder doorzet. Als gevolg van de vele besmettingen en ziekte onder zorgpersoneel blijft de druk op de zorg in het Noorden onverminderd hoog. Landelijk is het aantal coronapatiënten op de IC de afgelopen week met 10% gestegen en daarom zal het aantal Covid IC-bedden landelijk de komende week worden opgeschaald van 1350 naar 1450 bedden. Dit heeft ook consequenties voor de noordelijke regio. De situatie in de noordelijke ziekenhuizen blijft daarmee zorgelijk.

De ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben de afgelopen weken hun reguliere zorg afgeschaald. Daarmee is noodzakelijke capaciteit beschikbaar voor zowel de spoedzorg als de Covid-zorg. Ondanks de afschaling van planbare zorg, die zonder risico op gezondheidsschade uitgesteld kan worden, blijft de druk in de ziekenhuizen in Noord-Nederland hoog. Er wordt nog steeds alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; daar waar het knelt wordt onderling in de regio naar oplossingen gezocht.

Voorbereiding derde golf

Binnen het ROAZ Noord Nederland wordt de laatste hand gelegd aan een plan ter voorbereiding op een zogenoemd “zwart scenario”. Dit gaat in op het moment de druk op de zorgketen in de derde golf van de COVID-pandemie zo hoog wordt dat de zorg zonder aanpassingen niet meer goed kan worden geboden. Deze voorbereidingen betreffen de gehele zorgketen. Zo hopen we goed voorbereid te zijn als de druk op de zorgketen onverhoopt toch onaanvaardbaar verder toeneemt.

De hoop is uiteraard dat de piek van de derde golf lager en later zal optreden, zodat dit zwarte scenario vermeden kan worden. Hiervoor is het heel belangrijk dat we ons houden aan de voorzorgsmaatregelen en dat er een spurt in het vaccinatieprogramma plaatsvindt.

Vaccinaties

Het vaccineren in de drie noordelijke provincies gaat gestaag door. GGD’en starten vandaag weer met het vaccineren van zorgpersoneel met AstraZeneca, na de landelijke pauze die anderhalve week terug werd afgekondigd.

De GGD’en hebben vanaf begin april een grote opschaling gepland voor het vaccineren van ouderen (op dit moment nog de 75+ groep, straks de groepen daaronder), onder voorbehoud van levering van de diverse vaccins.

Iedereen zou graag zien dat de vaccinaties sneller gaan, maar de landelijke beschikbaarheid van vaccins blijft de beperkende factor. Planning is nog steeds dat voor 1 juli a.s. alle volwassenen die dat willen een eerste prik hebben gehad.

Bron: AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland), 25 maart 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland