050 - 727 15 00

De kracht van samenwerken in Noord Nederland tijdens COVID-19

De kracht van samenwerken in Noord Nederland tijdens COVID-19

De kracht van samenwerken in Noord Nederland tijdens COVID-19

Gezamenlijk belang voor zorgcontinuïteit voor alle noorderlingen

1 jaar geleden

Een jaar geleden werd Nederland voor het eerst geconfronteerd met COVID-19.
Op 27 februari 2020 was de eerste besmette Nederlander een feit en een paar dagen later, op 1 maart 2020, werd bekend dat de eerste noorderling besmet was met het coronavirus. Al snel liepen de besmettingen gestaag op en werd duidelijk dat dit niet zo maar een virus is. Op 11 maart 2020 maakte de WHO bekend dat er officieel sprake was van een pandemie. Niemand had toen kunnen vermoeden dat de coronacrisis vandaag de dag ons leven nog steeds zou domineren.


Strategisch kernteam

Door de pandemie is de samenwerking in de noordelijke zorgsector sterk geïntensiveerd. Dat we met elkaar de handen ineen moesten slaan was voor alle betrokkenen duidelijk. Vanuit de regionale beheersstructuur zorgcontinuïteit wordt het Strategisch kernteam COVID-19* ingesteld. Op 6 maart 2020 komt het kernteam voor het eerst bijeen.

Nooit eerder was het zo nodig om wekelijks met vertegenwoordigers uit de hele zorgketen, van huisartsen tot verzorgingshuizen bij elkaar te komen”.

Wekelijkse afstemming

Een jaar later, komt het strategisch kernteam nog steeds wekelijks bijeen. Met als doel: waarborgen van de (acute) zorgcontinuïteit Noord-Nederland, voorbereid zijn op een grootschalige uitbraak en het inperken van het aantal besmettingen. Het virus stelt ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen en vraagt om vindingrijkheid en flexibiliteit. Het is een marathon waarvan de looproute continu verandert.

Erik Noordhof (namens Huisartsenkringen Friesland/ Groningen/ Drenthe) is al vanaf het begin betrokken bij het strategisch kernteam.
“Mijn rol in het kernteam vervult mij vooral met een gevoel van trots. Trots op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking die zo noodzakelijk is om COVID-19 besmettingen in Noord-Nederland te beperken en tegelijkertijd alles, maar dan ook alles in het werk te stellen om maximaal op te schalen voor een (landelijk) worst case scenario”.

Trots

Erik is trots omdat hij heeft mogen zien dat vanaf dag één het gezamenlijk belang voorop heeft gestaan. Dat Noord-Nederland de RIVM-richtlijnen heeft gevolgd, maar daarnaast toch ook het lef had om eigen accenten daaraan toe te voegen, waar dat gewenst of noodzakelijk geacht werd. En trots om te zien dat er in deze gezamenlijkheid voor de individuele instelling ook ruimte was voor eigen nuanceringen. Noord-Nederland heeft daarmee gekozen voor een eigen ‘couleur locale’.

Het is naar mijn mening tot nu toe een geweldig voorbeeld hoe je in een doorgaans eigenzinnig zorglandschap kunt en moet samenwerken. Mijn respect en waardering voor iedereen, die hieraan heeft bijgedragen!”.

Voorbereiding derde golf in de zorgketen

Er wordt door iedereen heel veel werk verzet. En dat moet ook, we hebben geen keus.
De kunst was en is daarbij om met elkaar het overzicht te behouden, om vooruit te kijken, om te anticiperen op wat mogelijk nog gaat gebeuren. We zijn er nog niet, we zetten de samenwerking op deze constructieve wijze voort!
Op dit moment wordt in onze regio de laatste hand gelegd aan een plan ter voorbereiding op een derde golf van de Covid-pandemie. Deze voorbereidingen betreffen de gehele zorgketen. Het noordelijke plan sluit aan op het landelijk beleid. Zo hopen we ook nu weer goed voorbereid te zijn als de druk op de zorgketen onverhoopt verder toeneemt.

* Het Strategisch Kernteam COVID-19 bestaat uit een afvaardiging van het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland; Ziekenhuizen, Huisartsen, Ambulances, Zorgverzekeraars en Laboratoria, inclusief de DPG (Directeur Publieke Gezondheid) en vertegenwoordigers uit de VVT en GGZ.
Taak
- Snelle, gemandateerde besluitvorming over regionale uitgangspunten, doelen en maatregelen namens Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland
Regionaal doel
- Waarborgen (acute) zorgcontinuïteit Noord NL
- Voorbereid op grootschalige uitbraak
- Inperken aantal besmettingen

Bron: AZNN, 11 maart 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland