050 - 727 15 00

Zorgbelang Drenthe wijst de weg in Emmen

Zorgbelang Drenthe wijst de weg in Emmen

Onafhankelijke cliëntondersteuning Emmen

Onafhankelijke cliëntondersteuners Zorgbelang Drenthe wijzen de weg in de zorg

“De zorgwereld wordt er niet eenvoudiger op.” Saskia Rengers weet waar ze over praat. Als onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Drenthe wijst zij mensen de weg in het ‘zorg-doolhof’. Sinds kort biedt Zorgbelang Drenthe deze gratis dienst ook aan in de gemeente Emmen.

Alle inwoners van de gemeente Emmen die recht hebben op ondersteuning vanuit de Wmo, maar ook vanuit de jeugdwet of participatiewet, kunnen een beroep doen op Zorgbelang Drenthe. “We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte zorgaanbieder”, vertelt Rengers. “En als iemand niet tevreden is over de zorgverlener kunnen wij ondersteunen bij het opstellen en indienen van een klacht. Dat vinden de meeste mensen erg lastig. We kennen verder alle ‘potjes’ voor mensen in de bijstand en ondersteunen bij het doen van een aanvraag.”

“Wij dienen geen klachten of aanvraag in. Dat doet de inwoner zelf. Wij wijzen de weg en adviseren. Onze ondersteuning is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk!”

Eén belang: dat van de inwoner

Samen met haar collega’s Alrie Wiechers en Peter de Vries is Saskia Rengers sinds kort in de gemeente Emmen actief. Naast Emmen biedt Zorgbelang Drenthe ook ondersteuning aan vanuit de Wmo, jeugdwet en participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Noordenveld en Tynaarlo.

Daarnaast kunnen inwoners van alle Drentse gemeenten die een indicatie hebben vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Drenthe.

De cliëntondersteuners zijn in dienst van Zorgbelang Drenthe en niet bij een gemeente, zorgkantoor of zorgaanbieder. “Dat maakt ons onafhankelijk”, vertelt Rengers tot slot. “Wij hebben maar één belang en dat is het belang van de inwoner!”

Informatie

Voor meer informatie: klik hier, mail naar clientondersteuner@zorgbelang-drenthe.nl of bel 050 - 727 15 05.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland