050 - 727 15 00

Burgers in de boardroom 'anders kijken, samen doen'

Burgers in de boardroom 'anders kijken, samen doen'

Burgers in de boardroom 'anders kijken, samen doen'

Afgelopen week heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, het onderzoeksrapport van XpertiseZorg 'Burgers in de boardroom' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mevrouw Helder geeft duidelijk aan: 'Burgerparticipatie (inwoners, patiënten, cliënten etc) zijn cruciaal voor het draagvlak en succes van projecten inzake de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOP). Het is van groot belang om het perspectief van zij die zorg nodig (gaan) hebben en ervaringsdeskundigen te betrekken bij de herinrichting van zorgpaden. Het doel van het onderzoek is te komen tot bouwstenen waarmee burgers laagdrempeliger en structureler kunnen worden betrokken bij regio-aanpakken binnen JZOJP."

Zorgbelang Drenthe maakt zich sterk voor de stem van de cliënt. De maatschappelijke organisatie behartigt al jaren, onafhankelijk, de belangen van de inwoners in Drenthe met een zorgvraag. Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe, ervaart het rapport dan ook als een steun in de rug en roept het ministerie van VWS en de Tweede Kamer op, om serieus werk te maken van de aanbevelingen.

Klik hier om de kamerbrief en het onderzoeksrapport van XpertiseZorg 'Burgers in de boardroom' te downloaden

Ga naar kamerbrief en rapport

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland