050 - 727 15 00

Afname aantal besmettingen, zorgen om omikron

Afname aantal besmettingen, zorgen om omikron

Afname aantal besmettingen, zorgen om omikron

Afgelopen week is het aantal nieuwe coronabesmettingen met de deltavariant weer met ca. 10% gedaald. Het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen is ook iets gedaald. De afnemende besmettingscijfers leiden ertoe dat de druk op de klinische bedden in de ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de IC-capaciteit blijft vooralsnog hoog. In de noordelijke ziekenhuizen liggen net als vorige week 54 Covid-patiënten op de IC. Op de verpleegafdelingen liggen op dit moment 112 Covid-patiënten, ten opzichte van 142 vorige week. De klinische Covid-bedden worden langzaam afgeschaald. We hopen hiermee ook het ziekenhuispersoneel wat lucht te kunnen geven voor de feestdagen.

Omikronvariant & Booster

Het aantal besmettingen met de omikronvariant is nu nog klein in het Noorden, maar zal naar verwachting snel toenemen. De nieuwe variant verspreidt zich snel, deze snelle verspreiding kan tot een hoge piek in ziekenhuis- en IC-opnames leiden. De hoogte van de piek en het aantal zieken en ziekenhuisopnames kunnen beperkt worden door zo veel mogelijk gevaccineerde mensen zo snel mogelijk hun boosterprik te geven. Verder helpt het verhogen van de vaccinatiegraad onder nog niet-gevaccineerde personen (eerste prik).

We hopen dat de lockdown en de boosterprik samen helpen tegen de snelle verspreiding van het aantal besmettingen en daarmee ook de druk op de noordelijke zorg als geheel beheersbaar kan worden gehouden de komende maanden. Het blijft daarom voor iedereen van het grootste belang de maatregelen in acht te nemen met name rondom de aankomende feestdagen!

Bron: AZNN, 23 december 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland