050 - 727 15 00

Advies SCP en RVS aan kabinet m.b.t. corona: redeneer ook vanuit mensen

Advies SCP en RVS aan kabinet m.b.t. corona: redeneer ook vanuit mensen

Advies SCP en RVS aan kabinet m.b.t. corona: redeneer ook vanuit mensen

"Zet kwaliteit van leven van burgers centraal is de kernboodschap in een gezamenlijk advies van SCP en RVS aan het kabinet over noodzaak van een andere aanpak coronacrisis. "Redeneren vanuit mensen betekent ook dat er zicht moet zijn op wat voor hén belangrijk is en wat er in de samenleving speelt. Mensen willen zich gehoord voelen en serieus worden genomen. Dat vergt van de overheid een duurzame investering in het ophalen van ervaringen en er ook daadwerkelijk iets mee doen." Zorgbelang Drenthe brengt de ervaringen van inwoners al twee jaar in beeld en vindt dat dit perspectief veel meer zegt dan alle duizelingwekkende data waarmee we dagelijks overspoeld worden."

Jan van Loenen, bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe
27-01-2022

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland