050 - 727 15 00

Aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland afgenomen, druk op de IC’s blijft hoog

Aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland afgenomen, druk op de IC’s blijft hoog

Aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland afgenomen, druk op de IC’s blijft hoog

Het aantal besmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken afgenomen met zo’n 25%. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt in Noord-Nederland nu rond de 160 per week. Dit is lager dan het Nederlands gemiddelde (ca. 270 per 100.000 inwoners), waarbij het Noorden al weer enige tijd de regio met de laagste cijfers is. Dat neemt niet weg dat het besmettingsniveau ook in onze regio nog steeds te hoog is.

De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de IC-capaciteit blijft vooralsnog hoog. De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen.

De noordelijke regio neemt nog regelmatig patiënten over uit ziekenhuizen van andere regio’s om de IC-druk ten gevolge van Covid evenredig over de ziekenhuizen in Nederland te verdelen.

Vaccinaties

Het vaccineren loopt goed, inmiddels is ruim 30% van alle volwassenen gevaccineerd. Dit zien we ook terug in de afname van besmettingscijfers, zeker onder de groep 70-plussers. De vaccinatiegraad in Noord-Nederland is hoog. Voor de groep 70-79 jarigen ligt deze inmiddels op 86-90%.

Het streven is om heel Nederland zo spoedig mogelijk te vaccineren. Vanaf eind mei/begin juni worden grote leveringen van vaccins verwacht. De GGD’en krijgen zo nodig hulp van de ziekenhuizen om deze vaccins te zetten. Het is de bedoeling om landelijk op te schalen naar 2 miljoen vaccinaties per week in de loop van juni. In Noord-Nederland is er een uitstekende samenwerking tussen de ziekenhuizen en de GGD’en op dit gebied.

Bron: AZNN (Acute Zorg Noord-Nederland), 14 mei 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland