050 - 727 15 00

'Unieke' pilot voor mensen met beperking leidt tot vijf adviesrapporten voor de Provincie

Mooie bijeenkomst en waardevolle adviezen. Ondersteuning van de adviesraad door Janny Dekker van Zorgbelang Drenthe heeft geleid tot een resultaat waar de adviesraad trots op mag zijn. Hans Kuipers kondigde aan de adviesraad een formele status te gaan toekennen, top!

Jan van Loenen Zorgbelang Drenthe
aanbieding adviesrapporten; provincie drenthe; adviesraad toegankelijkheid; janny dekker; zorgbelang drenthe; assen; zuidlaren

In februari 2021 werd de Adviesraad Toegankelijkheid geïnstalleerd door de provincie Drenthe. De Adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen op het gebied van functiebeperkingen. Vandaag brachten zij vijf rapporten uit, waarin ze de Provincie adviseren om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten."We wisten niet precies waar we aan begonnen", vertelt Renzo van Buuren, voorzitter van de Adviesraad. De groep werd midden in de pandemie opgericht en dat maakte het lastig om met de groep op te starten. De Adviesraad bestaat uit mensen die zelf een handicap hebben of die bekend zijn met een functiebeperking. Het doel was om de Provincie te wijzen, gevraagd of ongevraagd, op verbeteringen voor mensen met beperkingen.

Noodzakelijk verbeteringen

Met name in de rapporten over fietspaden en busstations, thema's die ze ongevraagd hebben behandeld, staan opvallende verbeterpunten. Volgens de Adviesraad zijn er "noodzakelijke verbeteringen nodig aan de toegankelijkheid van het Drents recreatief fietspadennetwerk." Zo willen de adviseurs graag een oplossing zien voor veeroosters, want mensen met een rolstoel of rollator hebben het risico om vast komen te zitten.Ook de kwaliteit van de fietspaden moet volgens de Adviesraad aangepakt worden. Ze stellen voor om jaarlijks een bedrag te investeren om fietspaden opnieuw te asfalteren, zodat deze ook toegankelijk blijven voor mensen met een functiebeperking.Busstations in Drenthe zorgen met name voor problemen voor mensen met een visuele beperking. Het is voor deze mensen vaak lastig om te herkennen bij welke busstation ze staan en hierdoor zijn ze genoodzaakt om medereizigers hiervoor te vragen. Volgens de raad is dit op te lossen door bijvoorbeeld bordjes met tekst in braille bij de perrons te plaatsen.

Uniek project

Drenthe is de enige provincie die momenteel samenwerkt met een dergelijke adviesgroep. De pilot loopt af op 1 maart volgend jaar af, maar als het aan Van Buuren ligt, gaan ze daarna gewoon door met adviseren. "Wij willen graag verder gaan en een grotere doelgroep representeren." Daarom heeft de raad ook een toekomstvisie gepresenteerd voor een 'Inclusief Drenthe'.Eind februari gaat de raad om tafel zitten met gedeputeerde Hans Kuipers, om de toekomst van de Adviesraad te bespreken.

Bron: RTVDrenthe, 21 december 2022
Foto: Dame Dekker

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland