Meldpunt Corona

Onderzoek 'Aa en Hunze; Toegankelijk!?'

aa en hunze; toegankelijk; inclusie; onderzoek; zorgbelang drenthe; gemeente aa en hunze

In oktober zijn de resultaten van het onderzoek ‘Aa en Hunze: Toegankelijk?!’ gepresenteerd in het gemeentehuis in Gieten. Met dit onderzoek heeft Zorgbelang Drenthe in kaart gebracht hoe zowel inwoners van de gemeente Aa en Hunze als medewerkers van o.a. de gemeente, stichting Attenta en Impuls Welzijn aankijken tegen de toegankelijkheid van de gemeente. Wat gaat er al goed? En wat kan er nog beter? Samen met de aanwezigen zijn de aandachtspunten die voortkwamen uit het onderzoek geprioriteerd. De werkgroep ‘Onbeperkt toegankelijk’ gaat nu verder aan de slag met die uitkomsten. Zij gaan een aanbeveling voor het college van B&W en een inclusieagenda opstellen.

Aanleiding: VN-verdrag voor mensen met een beperking

Aanleiding van het onderzoek was de vraag: in hoeverre is de gemeente Aa en Hunze toegankelijk voor iedereen? Deze vraag komt voort uit het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Dit verdrag bepaalt onder andere dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, aan het werk te zijn of het openbaar vervoer te gebruiken. De overheid moet zorgen dat deze onbeperkte toegang wordt gerealiseerd. De gemeente Aa en Hunze heeft dus de belangrijke taak om de gemeente toegankelijk te maken voor iedereen. Dat riep de vraag op in hoeverre de gemeente op dit moment al toegankelijk is voor iedereen. De gemeente heeft Zorgbelang Drenthe gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

Onderzoek ‘Aa en Hunze: Toegankelijk?!’

Voor het onderzoek is gesproken met ruim 40 inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Hiervoor zijn vier bijeenkomsten georganiseerd in Rolde, Gieten, Gasselternijveen en Annen. Daarnaast zijn medewerkers van de gemeente Aa en Hunze, Impuls welzijn, stichting Attenta, Werkplein Drentse Aa en PrimAH geïnterviewd. Op basis van alle input heeft Zorgbelang Drenthe een onderzoeksrapport opgesteld. In dat rapport staat beschreven wat al goed gaat en op welke punten de toegankelijkheid verbeterd zou moeten worden. Het rapport bevat daarnaast verschillende aanbevelingen. Dit onderzoeksrapport is vorige week gepresenteerd. Als onderdeel van de bijeenkomst zijn alle aanwezigen gevraagd om aan te geven welke aanbevelingen zij het belangrijkste vinden.

Klankbordgroep met ‘ervaringsdeskundige’ inwoners

Uit het onderzoek en de bijeenkomst blijkt dat er onder meer behoefte is aan het oprichten van een klankbordgroep. Dit panel bestaat bij voorkeur uit een heterogene groep ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen. Zij kunnen actief meedenken en hun ervaringen delen. Met een dergelijke groep kan de gemeente Aa en Hunze invulling geven aan de verplichting uit het VN-verdrag: “niets over ons, zonder ons”.

Maak anderen bewust van waar wij tegenaan lopen

Een ander aandachtspunt dat volgens de aanwezigen prioriteit moet krijgen, is het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente (en aan de gemeente gelieerde organisaties). Zodat ook diegenen zonder beperking inzien waarom het van belang is dat de gemeente toegankelijk is voor iedereen. En wat dit in de praktijk betekent.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Of is er in jouw gemeente ook behoefte aan een dergelijk onderzoek?
Dan kan je contact opnemen met Rolinde Alingh, r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl, tel.: 050-727 1500.

Meer nieuws

Deel dit artikel op: