Meldpunt Corona

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

onafhankelijk; cliëntondersteuning; langdurige zorg; onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg; wlz; wet langdurige zorg; kosteloos; gratis; zorgbelang drenthe

Wordt u al geholpen?

Bent u of uw naaste 24 uur per dag op zorg aangewezen? Dan valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en kunt u kosteloos contact opnemen met onze onafhankelijke cliëntondersteuners langdurige zorg. De cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft. Zij geven informatie en advies over bijvoorbeeld passende zorgaanbieders, kunnen u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan en kunnen u ondersteunen in het contact met de zorgaanbieder. 

Maar hoe werkt de onafhankelijke cliëntondersteuning nu eigenlijk in de praktijk? 

Tijd voor drie vragen aan de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Drenthe; Saskia en Alrie

Vraag 1
Iedereen met een Wlz-indicatie (of hun naaste(n)) kan gratis contact met een onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg opnemen voor informatie, advies en ondersteuning. Kunnen jullie ook een voorbeeld geven van vragen waar jullie mee te maken hebben? 

Reactie Saskia/Alrie
Jazeker. Bijvoorbeeld een ouder die contact met ons opneemt omdat ze op zoek is naar een passende zorgaanbieder voor haar zoon. Haar zoon woont nu nog thuis maar ze willen graag toewerken naar meer zelfstandigheid en dus een eigen plek om te wonen. Omdat wij een goed beeld hebben welke zorgaanbieders er in Drenthe zijn gaan we, met de cliënt, op zoek naar een passende plek. 
Een andere voorbeeld is dat wij ook benaderd worden wanneer cliënten niet tevreden zijn over de zorg die ze krijgen of wanneer ze niet goed weten welke zorg wel en niet valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook familie, mantelzorgers of kennissen kunnen een beroep op ons doen. 

Vraag 2
Hoe onafhankelijk zijn jullie? 

Reactie Saskia/Alrie
Wij zijn in dienst bij Zorgbelang Drenthe en dus niet in dienst bij zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wlz en wij zijn ook niet in dienst bij het Zorgkantoor. Dat maakt ons onafhankelijk. Wij werken vanuit het belang van de cliënten. 

Vraag 3
Zijn jullie altijd bereikbaar? 

Reactie Saskia/Alrie
We zijn iedere werkdag bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 0900 - 243 81 81.
Belt men hier naar toe, dan krijgt men een onafhankelijke cliëntondersteuner aan de lijn aan wie men direct het verhaal kan vertellen of de situatie kan uitleggen. Vervolgens wordt er gekeken onder welke regio de cliënt valt en dan nemen de cliëntondersteuners van die regio binnen twee werkdagen contact op met de cliënt. 

Bovenstaande heeft de onafhankelijke cliëntondersteuning alweer iets verduidelijkt. Dank aan Saskia en Alrie voor de heldere uitleg.

Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op onze pagina veelgestelde vragen/FAQ's, klik hier
En heeft u een vraag aan de onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg, bel dan naar 0900 - 243 81 81

Deel dit artikel op: