Meldpunt Corona

Noord-Nederland schaalt COVID-zorg meer op

regionaal overleg acute zorg; roaz; acute zorg noord-nederland; aznn; noord-nederland; covid-19; roaz; afschalen zorg

Het aantal opnames van besmette COVID-patiënten in de noordelijke ziekenhuizen stijgt nog steeds. Door het toenemende aantal COVID-patiënten komen we landelijk in de volgende fase terecht waarbij verdere opschaling van de IC- en klinische capaciteit voor COVID-patiënten plaatsvindt. Dit heeft als gevolg dat ook in de noordelijke regio de reguliere zorg verder moet worden afgeschaald. Ook wordt in de VVT in Noord-Nederland het aantal COVID- bedden verder opgeschaald om de toename van COVID-patiënten op te kunnen vangen.

Verdere afschaling reguliere zorg in Noord-Nederland

De reguliere zorg in Noord-Nederland is geleidelijk afgeschaald conform landelijke afspraken (circa 20%). Verdere afschaling is nodig om daarmee ruimte te maken voor de opvang van COVID-patiënten, zowel op de IC als op de klinische afdeling. Het afschalen van de reguliere zorg heeft gevolgen voor de niet-COVID-patiënten: het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden.

Een groep van medische regiocoördinatoren, waarin artsen vanuit diverse specialismen vanuit de negen ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn vertegenwoordigd, denken vanuit medisch inhoudelijk perspectief mee in de afschaling van de reguliere zorg. Zij brengen een advies uit over welke zorg per ziekenhuis in ieder geval door moet blijven gaan.

Druk op noordelijke ziekenhuizen neemt toe, maar nog voldoende capaciteit voor eigen regio

De druk op de noordelijke ziekenhuizen blijft toenemen, net als in de rest van Nederland. Er worden nog dagelijks patiënten uit andere delen van het land overgenomen door de noordelijke ziekenhuizen. De capaciteit voor de eigen regio is nog steeds voldoende.

Bron: Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Drenthe/Groningen en AZNN (Acute Zorg Noord-Nederland), 22 oktober 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: