Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Jaarverslag 2016 - Onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg

Mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen, voor ondersteuning bij het regelen van hun zorg en het maken van afspraken hierover, voortaan terecht bij de regionale zorgbelangenorganisaties. Voor Drenthe is dat Zorgbelang Drenthe. De ondersteuning die Zorgbelang Drenthe biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners van Zorgbelang Drenthe geven informatie en advies, helpen bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het zorgplan. Ook bemiddelen zij wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen.

Sinds 1 januari 2016 is het tevens mogelijk ondersteuning te krijgen bij het aanvragen en stellen van herindicaties. De cliëntondersteuner kijkt met u hoe dit proces verloopt, welke informatie er aangeleverd moet worden, eventueel is zij ook aanwezig bij het indicatie-gesprek met het CIZ.

Ondersteuning in de regio

De cliëntondersteuners werken in de regio. Hierdoor zijn zij in staat om cliënten goed te infomeren over de (zorg)mogelijkheden in die regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. De cliëntondersteuners helpen de cliënt bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van de zorg die op dat moment het beste past. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Wilt u meer weten van de onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg?


Download hier het jaarverslag 2016