050 - 727 15 00

Samen Zorg Assen: samen dóén in de ouderenzorg

Samen Zorg Assen: samen dóén in de ouderenzorg

Maar liefst elf partijen gaan met elkaar de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen verbeteren. Regionale zorginstellingen, huisartsen en gemeenten ondertekenden woensdag 26 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst en richten daarmee officieel het netwerk Samen Zorg Assen op.

“Hoe kunnen we een faciliterend 24/7-netwerk realiseren waarbinnen kwetsbare ouderen worden ondersteund met monitoring, en crisissituaties worden voorkómen?”. Om deze vraag te beantwoorden nodigde het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) begin 2018 een groot aantal zorginstellingen, huisartsen Assen, de gemeenten Midden-Drenthe en Assen, Regionale Ambulance Voorziening en GGZ Drenthe uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurde tijdens een zogenaamd Health Suite Lab – drie intensieve dagen van workshops, overleg en cocreatie; eerst om een visie te vormen en daarna om concrete oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het resultaat is Samen Zorg Assen: een nieuw, breed samenwerkingsverband om de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen aantoonbaar te verbeteren.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 26 september in De Nieuwe Kolk in Assen spraken de partijen lovend over de samenwerking. “Dóén, dat typeert dit project”, klonk het en: “We gaan óver schotten heen werken, en dat 24/7 en afgestemd op de behoefte van de burger”. Iedereen was het met elkaar eens: “We hebben vandaag met elkaar een eerste mijlpaal bereikt.”

Beter aan de vraag voldoen
“Zorg is nu meestal nog gericht op herstel”, zegt projectleider Wim van der Kolk van het WZA. “Maar voor een groeiende groep ouderen met meerdere aandoeningen zou zorg juist op andere aspecten gericht moeten zijn. Zoals behoud van zelfstandigheid, mobiliteit en sociaal netwerk, maar ook het vroegtijdig en preventief onderkennen van achteruitgang. Door als ketenpartners nauw met elkaar samen te werken kunnen we beter aan de vraag van de patiënt en de mantelzorger voldoen, komt er meer samenhang in het regionale zorgaanbod én leren de ketenpartners van elkaar.”

Drie concrete projecten
Het unieke van Samen Zorg Assen is allereerst de snelheid van de aanpak en het vlotte proces. “Het is ongelooflijk snel gegaan”, aldus een enthousiaste Henk de Vries van Interzorg (manager Zorg, behandeling en wonen). “Binnen een paar maanden tijd hadden we een stuurgroep! Die is meteen hard aan het werk gegaan, we hadden er zin in. En nu ligt er een getekend convenant, gebaseerd op wederzijds inzicht en vertrouwen. En, heel belangrijk, een collectief enthousiasme!”.

Daarnaast is het bijzonder dat het samenwerkingsverband concrete resultaten oplevert. Samen Zorg Assen start met drie projecten die uit de inventarisatie bij deelnemers als belangrijk naar voren zijn gekomen, zo zette coördinator Jaap te Velde van Huisartsenzorg Drenthe tijdens de bijeenkomst uiteen. “Twee projecten gaan over het coördineren en stroomlijnen van de zorg voor kwetsbare ouderen tijdens avond, nacht en weekend. Dit moet zorgen voor minder administratie- en registratielast, en maakt dat de juiste zorg snel op de juiste plaats geleverd kan worden. Het derde project wil ervoor zorgen dat arts en verpleegkundige toegang krijgen tot de actuele medicatielijsten.”

‘Mooie en belangrijke opmaat’
“Ik ben ontzettend blij dat belangrijke ketenpartners in de ouderenzorg bereid waren om de handen ineen te slaan”, vindt Suzanne Kruizinga, lid raad van bestuur van het WZA. “Samen Zorg Assen is een mooie en belangrijke opmaat voor hopelijk vele andere initiatieven. We geven hiermee een duidelijk signaal: als regionaal netwerk hebben we elkaar nodig en werken we samen!”.

Het convenant treedt in werking op 1 oktober 2018 en duurt in ieder geval tot 1 oktober 2020. De deelnemende partijen zijn: Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Zorggroep Drenthe, UMCG Ambulancezorg, huisartsen RHC, Derkshoes, GGZ Drenthe, Centrale Huisartsendienst Drenthe, gemeente Assen en gemeente Midden Drenthe.

Bron: WZA, 26 september 2018
Foto: Gino Weimann

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland