050 - 727 15 00

Rammelen aan het wereldbeeld

Rammelen aan het wereldbeeld

Rammelen aan het eigen wereldbeeld, zo noemt Anton Roerdink de trainingen die hij geeft aan medewerkers van Lentis. Samen met collega Jakob de Boer geeft hij trainingen Positieve Gezondheid en Persoonlijke groei. De Lentis-medewerkers leren Positieve Gezondheid verder uit te dragen; in hun werk, maar ook privé. Roerdink en De Boer schreven samen een e-book waarin verhalen en gedichten op alle levensdomeinen zijn gebundeld.

Besluiten omzetten in acties

Al bijna twee jaar geven mijn collega Jakob de Boer (ervaringswerker) en ik onze mooie training ‘Positieve Gezondheid en persoonlijke groei’ aan medewerkers van Lentis. In vier dagdelen nemen wij de deelnemers mee langs de onderwerpen behorend bij Positieve gezondheid en het voeren van het andere gesprek. Communicatie (je kunt pas goed met een ander communiceren, als je weet hoe je met jezelf communiceert). Contact maken. Regie daar laten waar het hoort.

Onze training is ontstaan vanuit het gedachtengoed van het Institute of Positive Health. Aangevuld met kennis en kunde vanuit de herstelbeweging van ervaringswerkers binnen Lentis. En onze eigen expertise vanuit de NLP, coaching en positieve psychologie.

De training wordt steeds ervaren als een diepere bewustwording van eigen kwaliteiten en waarden en houdingsaspecten. Via oefeningen, filmpjes en PowerPoints en uitwisseling binnen de groep proberen we aan ‘het eigen wereldbeeld te rammelen’. Om via bewustwording tot nieuwe besluiten te komen. Om besluiten om te zetten in acties.

De medewerkers maken een plan van aanpak om Positieve Gezondheid verder uit te dragen, zowel privé, alsook in de eigen werkomgeving.

De trainingen worden vooral op het terrein van Dennenoord Zuidlaren in de Ontmoetingskerk gegeven. De omgeving maakt de bijeenkomsten nog meer inspirerend.

Jakob en ik hebben een Ebook uitgegeven waarin we verhalen en gedichten op alle levensdomeinen hebben gebundeld (Ebook: Positieve Gezondheid ).

Daarnaast inspireerde het boek ‘Top 5 regrets of the dying’ mij tot het schrijven van korte verhaaltjes door deze top vijf ‘Spijt’ op onszelf te betrekken. Jakob schreef op elke spijt een gedicht. Wij willen mensen inspireren hun eigen spijt onder ogen te durven zien. Het boekje verbinden we aan onze trainingen Positieve Gezondheid en persoonlijke groei, waarin we met medewerkers en cliënten in gesprek willen aan de hand van de 5 spijt-thema's.

Anton Roerdink, preventiemedewerker/trainer/coach

Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie

06 – 51 18 62 59

a.roerdink@lentis.nl

Lees verder

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland