050 - 727 15 00

Positieve Gezondheid: maak(t) Drenthe gezond?

Positieve Gezondheid: maak(t) Drenthe gezond?

Rapport over het bevorderen van Positieve Gezondheid in Drenthe

In het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 heeft Zorgbelang Drenthe de visie voor de komende periode uitgedragen. Hierin staat beschreven dat Zorgbelang Drenthe zich gaat richten op duurzame gezondheid en zorg. Dit betekent: zorg die beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen, ook in de toekomst. Maar wel met oog voor de eigen regie en verantwoordelijkheid van de Drentse inwoners. Dit is ook de reden waarom Zorgbelang Drenthe het concept van Positieve Gezondheid heeft omarmd (Zorgbelang Drenthe, 2016).

Positieve Gezondheid is een vernieuwende kijk op gezondheid omdat het accent niet enkel ligt op fysieke gebreken en ziekte, maar op de mens als geheel, op de eigen veerkracht en op dat wat het leven betekenisvol maakt. De focus ligt daarom niet op de behandeling van ziekten, beperkingen en problemen, maar juist op het bevorderen van de gezondheid, de mogelijkheden en de kansen van mensen. Dit geeft mensen meer regie over de eigen gezondheid (Institute for Positive Health, 2018a).

Saskia Bontjer, student Biomedical Sciences aan de RuG heeft in het eerste half jaar van 2018, in opdracht van Zorgbelang Drenthe, een onderzoek gedaan naar Positieve Gezondheid in Drenthe. De conclusie van het uitgebreide onderzoek is dat Positieve Gezondheid indirect een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de Drentse inwoners. Doel van het onderzoek is om erachter te komen wat er nodig is om Positieve Gezondheid concreet een plek te geven in de provincie Drenthe. De bevindingen uit het onderzoek dienen als basis voor de ontwikkeling van een plan van aanpak ter bevordering van Positieve Gezondheid in Drenthe. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur, semigestructureerde interviews met initiatiefnemers en op focusgroep bijeenkomsten met Drentse inwoners en professionals. 

Bent u benieuwd naar de inhoud van het rapport 'Positieve Gezondheid', maak(t)Drenthe Gezond, klik hier om het rapport te downloaden

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland