050 - 727 15 00

Politiek actief in Drenthe

Politiek actief in Drenthe

Onze samenleving is sterk en veerkrachtig als iedereen zijn talenten in kan zetten. Iedereen verdient het om onbeperkt mee te kunnen doen. In ons land heeft ruim 13 % van de bevolking een handicap of beperking. Nederland telt 12.000 politieke ambtsdragers. Slechts 0,5% daarvan heeft een handicap of beperking. Zorgbelang Drenthe wil dat in 2026 meerdere ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in alle Drentse gemeenten en de provincie politiek actief zijn.

Positieve gezondheid voor positieve politiek

Als gevolg van het geringe aantal politieke ambtsdragers met een handicap of beperking is de democratie weinig representatief, kunnen mensen met een beperking hun talenten weinig inzetten en mist de samenleving hun inzichten en ervaringen. Dat vinden we jammer, heel jammer! Drenthe verdient een samenleving waarin iedereen met ambitie, mogelijkheden en talent tot bloei kan komen. In de politiek is nog een wereld te winnen. Daarom voor Drenthe: een Actieplan.

In een startbijeenkomst eind 2021 in Assen luisterden we met bijna 60 betrokken deelnemers naar de persoonlijke en inspirerende verhalen van VN Ambassadeurs, politieke ervaringsdeskundigen en Drents gedeputeerde Hans kuipers. Ook organiseerden we de workshop Positieve Gezondheid.

In de workshop maakten we de deelnemers wegwijs in de theorie achter het concept Positieve Gezondheid en discussieerden met elkaar over de waarde van dit gedachtegoed. Samen gingen we tijdens de workshop aan de slag met het invullen van het zogenaamde spinnenweb. Politiek actief worden, op welke manier dan ook, is een mooi voorbeeld van zingeving. Je oefent direct invloed uit op belangrijke lokale maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s.

De feedback die gegeven werd tijdens de bijeenkomst bevatte de volgende drie kernboodschappen:

  • We moeten samen werken aan het verkleinen van hindernissen en obstakels in letterlijke en figuurlijke zin.
  • Politiek actief worden vraagt om een zorgvuldige en realistische route daar naar toe.
  • Durf van elkaar te leren en zoek elkaar op. Neem een kijkje in elkaars keukens.

Dit zijn de pijlers waar we de komende jaren met elkaar mee aan de slag gaan. Met als doel om in 2026 meer mensen met een handicap of beperking politiek actief te hebben in Drenthe. En dan hebben we het over politiek actief in de breedste zin van het woord. Denk aan rollen binnen of ondersteunend aan de politieke fracties in de 12 gemeenten en de provinciale politiek. Of denk aan werkzaamheden om invloed op die politiek uit te oefenen, bijvoorbeeld via cliëntenraden, WMO-raden, burgerfora en adviescommissies.

Janny Dekker, projectleider

Zorgbelang Drenthe

06 – 82 18 10 73

j.dekker@zorgbelang-drenthe.nl

Lees verder

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland