050 - 727 15 00

Netwerkbijeenkomst positieve gezondheid: inspirerend

Netwerkbijeenkomst positieve gezondheid: inspirerend

Inspirerende sprekers, boeiende gesprekken en voldoende ruimte voor interactie op het thema positieve gezondheid. Dat typeerde de bijeenkomst van het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG). Afgelopen donderdag genoten 40 deelnemers van het netwerk van de bijeenkomst in het dorpshuis ’t Haoler Hoes in Hooghalen.

Het netwerk groeit

Jan van Loenen, medeoprichter van het netwerk, opende de bijeenkomst. Hij blikte kort terug op de afgelopen jaren waarin het netwerk flink is gegroeid. Hij introduceerde daarnaast zijn collega Rolinde Alingh. Zij is sinds oktober 2019 werkzaam bij Zorgbelang Drenthe en is sindsdien de nieuwe coördinator van het DNPG.

Positieve gezondheid: van nano- tot macroniveau

De middag werd inhoudelijk gevuld met twee presentaties rondom het thema positieve gezondheid. Mariëlle Tromp (Vitale Zorgverlener) nam de aanwezigen mee in haar verhaal over het belang van een positieve insteek bij het motiveren van mensen en het realiseren van een gedragsverandering. Met een toegankelijke oefening konden de aanwezigen zelf ervaren hoe lastig het soms is om een gedragsverandering daadwerkelijk in gang te zetten.

Vervolgens nam Angelique Schuitemaker (IPH) de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van het Institute for Positive Health (IPH). Aan de hand van enkele voorbeelden lichtte ze toe welke koers het IPH volgt en waar ze zich de komende tijd op gaan richten. Duidelijk werd dat het IPH niet alleen inzet op de toepassing van positieve gezondheid bij individuen, maar zeker ook op meso- en macroniveau.

Kennis & ervaring uitwisselen

Aan het einde van de bijeenkomst was er ruimte om nader kennis met elkaar te maken, om kennis en ervaring uit te wisselen en om verder te praten over hetgeen dat was besproken. Verschillende aanwezigen hebben aangegeven dat ze blij waren met de invulling van de bijeenkomst. Binnenkort wordt de datum en locatie van de nieuwe bijeenkomst bekend gemaakt. Houd de website in de gaten en wees welkom bij het Drents Netwerk Positieve Gezondheid.

Meer nieuws

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland