050 - 727 15 00

Het andere gesprek voeren

Het andere gesprek voeren

Tijdens de eerste Coronagolf konden de cliënten op de revalidatie-afdeling van Anholt (Interzorg Assen) een periode geen bezoek ontvangen. Om in deze periode intensiever en op een andere manier met hen in contact te staan, is een dialoogkaart ontwikkeld. De kaart is ontwikkeld samen met de cliënten zelf. Interzorg voert met de dialoogkaart ‘het andere gesprek’ met haar cliënten.

Dialoogkaart enthousiast ontvangen

De dialoogkaart is gebaseerd op de domeinen van Positieve Gezondheid. De kaart is zowel door cliënten als door de medewerkers enthousiast ontvangen. Inmiddels werken we met een tweede versie.

Om de eerste versie van de dialoogkaart inhoudelijk meer te onderbouwen, hebben we de Experience Based Co Design methode gebruikt. Deze methode is in Engeland ontwikkeld. Veranderingen die tot stand zijn gekomen via de EBCD-methode leiden tot betere patiëntervaringen, meer efficiëntie en meer patiëntveiligheid. Alles draait om het gezamenlijk creëren.

Eerst is in focusgroepbijeenkomsten de wens van de cliënten geïnventariseerd; hoe zien zij idealiter het gebruik van de kaart voor zich. Dit is weergegeven in een verhaal.

Vervolgens is dit verhaal aan zorgmedewerkers voorgelegd en is geïnventariseerd wat zij nodig hebben om aan dit ideaalbeeld te voldoen en waar het eventueel schuurt. Deze inventarisatie is gekoppeld aan het onderzoek van een verpleegkundige. Uiteindelijk is uit een gedeeld verhaal een nieuwe versie van de `dialoogkaart’ in boekvorm ontstaan (zie onderstaand bijlage).

Inmiddels staan de vragen, aangepast naar de verschillende doelgroepen, in het dossier van de cliënt en maken we steeds meer stappen om `het andere gesprek’ met cliënten te voeren.

Lieane Strating, geriatriefysiotherapeut / change agent in healthy ageing

Interzorg

06 – 10 94 26 25

l.strating@interzorg.nl

Lees verder

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland