Meldpunt Corona

Nederlanders positief over digitale huisartsenzorg

digitale huisartsenzorg; laagdrempelig; digitaal; huisartsentekort; oplossing

Bijna de helft van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg. Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen. Dit blijkt uit een peiling van Kantar, uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar CZ.

De mogelijkheid om 24 uur per dag via bijvoorbeeld chat advies van een huisarts te vragen wordt door 47% van de mensen als positief bestempeld. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, is blij met het beeld dat het onderzoek laat zien. “In onze visie is én blijft de fysieke huisarts de spil van de huisartsenzorg. Maar digitaal spreekt aan, dat laat het onderzoek wel zien. Het draagvlak voor digitale manieren van zorg verlenen is bij verschillende groepen best groot. En dat is belangrijk, want door tekorten zien we dat huisartsen flink onder druk komen te staan. En in sommige regio’s is het echt steeds lastiger om een huisarts te vinden. Dat willen we oplossen en digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.”

Oplossing huisartsentekort
Ook de deelnemers aan het onderzoek zien die rol. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan bepaalde, niet-ernstige klachten, best met een digitale huisarts te willen bespreken om de eigen huisarts ontlasten. Op die manier ontstaat er meer tijd om andere patiënten persoonlijk te helpen. Ook het oplossen van het huisartsentekort in Nederland wordt door veel mensen genoemd als een probleem waarvoor de digitale huisarts een oplossing kan zijn.

Gemakkelijk en laagdrempelig
Mensen zijn over het algemeen zeer tevreden over hun huisarts, daarom is het verrassend dat veel mensen de toegevoegde waarde van digitale huisartsenzorg zien. De verklaring hiervoor is voornamelijk te vinden in het gemak en de laagdrempeligheid van digitale zorg. Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie mensen het niet makkelijk vindt om een bezoek aan de huisarts in de dagelijkse beslommeringen in te passen. Digitale zorg kan hierbij een oplossing bieden, en vormt zo een goede aanvulling op de reguliere huisartsenzorg.

Huisartsen aan zet, maar ook rol voor zorgverzekeraar
Huisartsen zouden volgens het merendeel van de mensen in eerste instantie aan zet zijn om de zorg meer digitaal te organiseren. Maar met 73% geeft een duidelijke meerderheid ook aan dat zorgverzekeraars hierin (misschien) een rol kunnen spelen. En dat is belangrijk, want veel mensen erkennen de rol die een zorgverzekeraar heeft bij het beschikbaar houden van huisartsenzorg.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 3 december 2019

Meer nieuws

Deel dit artikel op: