Meldpunt Zorg voor provincie Drenthe

Welkom bij het Meldpunt Zorg voor de provincie Drenthe. Het coronavirus en de landelijke maatregelen houden Nederland in zijn greep. Na een periode van versoepeling van de landelijke maatregelen zijn deze inmiddels weer aangescherpt en raken ons allemaal. Op dit moment zijn er zorgen over het toenemend aantal coronapatiënten. Welk effect heeft dit op de reguliere zorg? Kunnen bijvoorbeeld geplande behandelingen wel doorgaan? De huidige situatie heeft grote invloed op de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van vele mensen. Herkent u dit?

Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of de gezondheid van een familielid. Of mist u de sociale contacten die nu weer op een lager pitje staan. Wellicht ervaart u stress, omdat u bang bent om het coronavirus te krijgen en/of iemand anders ermee te besmetten? Aan de andere kant zien we ook dat er vele mooie initiatieven ontplooit worden. Om inwoners (of cliënten/patiënten) te helpen en te ondersteunen. Of om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Wat ziet u hier zelf van terug? Wordt er ook iets in uw woonomgeving georganiseerd? En wat vindt u van het gebruik van mondkapjes? Geeft dit u een gevoel van veiligheid of vindt u het 'schijnveiligheid'? Ook dit willen we graag van u vernemen.

Al sinds het begin van de coronacrisis vindt Zorgbelang Drenthe het belangrijk om aandacht te hebben voor de impact die de coronacrisis heeft op het leven van alle inwoners van Drenthe. Daarom horen we graag van u hoe u deze bijzondere tijd ervaart. Hiervoor hebben we, vanaf het begin van de coronacrisis en in samenwerking met de provincie Drenthe, een Meldpunt Zorg ingericht.

Wie kan gebruik maken van het Meldpunt Zorg?

  • Inwoners, cliënten en patiënten die wonen in de provincie Drenthe;
  • Familieleden en naasten van cliënten/patiënten;
  • Zorgverleners werkzaam in de provincie Drenthe;
  • Medewerkers van bijvoorbeeld zorginstellingen die signalen van cliënten ontvangen.

Welke ervaringen kan ik delen via het Meldpunt Zorg?

U kunt al uw positieve en negatieve ervaringen met de zorg & ondersteuning in Drenthe met ons delen via het Meldpunt Zorg. Bijvoorbeeld over een mooi initiatief bij u in de buurt. Om inwoners/cliënten/patiënten te helpen of om de zorgverleners een hart onder de riem te steken. Ook kunt u uw zorgen delen. Misschien heeft u ervaren dat uw behandeling of onderzoek wordt uitgesteld. Of heeft u een knelpunt ervaren rond de mantelzorg of thuiszorg. Uw ervaring kan gaan over de zorg die u wenst te ontvangen van bijvoorbeeld uw tandarts, fysiotherapeut, pedicure, huisarts of een medisch specialist. Maar kan bijvoorbeeld ook gaan over het verblijf van uw kind in een woonvoorziening.

Wat gebeurt er nadat ik een ervaring heb gedeeld?

Alle informatie die u met ons deelt, wordt gelezen door een medewerker van het Meldpunt Zorg. Informatie over mooie initiatieven delen we met ons netwerk zodat anderen deze initiatieven kunnen overnemen. Heeft u een negatieve ervaring of klacht doorgegeven? Dan proberen we u verder te helpen door een luisterend oor te bieden, informatie met u te delen en u te adviseren.

Daarnaast bekijken we regelmatig over welke knelpunten/vraagstukken we de meeste meldingen hebben ontvangen. Die signalen delen wij met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). En waar nodig delen we die ook met de provincie, de zorginstellingen of de zorgverzekeraars. Zo dragen we ons steentje bij aan het realiseren van goede, toegankelijk zorg in Drenthe. Ook nu, in deze bijzondere tijd. Wij geven nooit individuele meldingen door. Wij zorgen ervoor dat uw privacy is gewaarborgd.

Hoe kan ik gebruik maken van het Meldpunt Zorg?

Wilt u graag een ervaring met ons delen? Dan kan dit via het contactformulier hiernaast. Mailen mag ook via meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl. Wilt u uw ervaring graag telefonisch doorgeven? Dan kunt u ons bereiken op 050-727 1505 (tijdens werkdagen van 09.00-12.00 uur).

Uw melding helpt om de zorg, ook in deze vreemde tijd, beschikbaar en toegankelijk te houden voor iedereen!
Hartelijk dank hiervoor.

Team Zorgbelang Drenthe

Het Meldpunt Zorg is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nb! Iedereen heeft weleens te maken met zorg. Of zelf of via anderen. Vindt u het, net als wij, belangrijk dat er met u gepraat wordt over welke zorg geboden kan worden en niet over u? Meldt u zich dan aan, geheel vrijblijvend, bij ons opiniepanel. Een aantal keren per jaar ontvangt u van ons een vragenlijst of een uitnodiging voor een (groeps)gesprek over een bepaald onderwerp (altijd met een link naar de zorg). U bepaalt altijd zelf of u hier wel/niet aan mee kunt/wilt doen. Uw input wordt door ons meegenomen in gesprekken met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars etc.
Uw mening telt!