Meldpunt Corona

Meer regie over eigen behandeling

digitale zorg; eigen regie; thuis; ziekenhuis; online check; preventie

Digitale Zorg

De Nederlandse overheid zou miljarden moeten investeren in de vernieuwing van onze zorg, vindt Rob Dillmann, baas van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. ,,Wij zijn zelfs al zover dat we chemobehandelingen thuis aanbieden.”

Een patiënt met de chronische longziekte COPD die voor controle bij de arts steeds maar weer heen en weer naar het ziekenhuis moet, ondanks zijn beperkte zuurstofreservoir: ,,Die zijn daar natuurlijk helemaal niet blij mee”, zegt Rob Dillmann, bestuursvoorzitter van het Isala-ziekenhuis in Zwolle en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen.

COPD-patiënten van Isala worden door artsen en verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis via meetapparatuur gemonitord. Zo breidt het aanbod van zorg op afstand - Dillmann: ,,Ik noem het juist zorg dichtbij” - zich bij Isala in rap tempo uit.

,,We doen het ook met mensen met hartproblemen, neurologische aandoeningen, problemen met hun prostaat, zwangere vrouwen die thuis begeleid worden. We zijn zelfs al zover dat we sommige chemobehandelingen thuis aanbieden. Maar ook dat we patiënten als het ware thuis opnemen. Mensen die een licht hartinfarct hebben gehad, of nu coronapatiënten die nog zuurstof nodig hebben. We houden ze op afstand in de gaten, en op gezette tijden komt de verpleegkundige langs.”

Bij mensen thuis ziekenhuiszorg leveren, dat is dus meer dan videobellen met een arts alleen. Bij Isala, dat landelijk met nog een aantal andere ziekenhuizen voorop loopt op dit terrein, is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in systemen waarbij patiënten thuis hun bloeddruk, ademhaling en zuurstof kunnen opmeten en medisch personeel vanuit het ziekenhuis meekijkt en ‘coacht’.

Dat heeft meerdere voordelen, stelt Dillmann. ,,Het is een werkwijze die patiënten meer regie over hun eigen ziekte en behandeling geeft, en dat vinden veel patiënten fijn. In plaats van eens in de drie maanden kunnen zij nu elke dag hun bloeddruk meten. Die extra informatie zorgt er ook voor dat mensen minder vaak met acute problemen op de spoedeisende hulp terechtkomen. Je doet meer aan preventie.”

Voor dit soort moderniteiten is niet elk ziekenhuis in Nederland al zo ver. Patiëntenfederatie Nederland begint vandaag een campagne die patiënten oproept om hun arts te vragen naar (digitale) alternatieven voor de klassieke behandeling. ,,Ik denk dat dat een goede zaak is”, zegt Dillmann. ,,Maar tegelijk moeten patiënten zich realiseren dat veel ziekenhuizen nog grote stappen moeten zetten op dit gebied. Het is niet met één knip van de vingers geregeld. Als ziekenhuis moet je feitelijk de manier waarop je zorg verleent herontwerpen. Dat vergt ingrijpende aanpassingen.”

Ook voor artsen kan het een omslag zijn dat de patiënt deels bepaalt hoe een consult plaatsvindt. ,,Ja, natuurlijk”, bevestigt Dillmann. ,,Maar door corona zijn we allemaal een beetje gewend geraakt aan communiceren op afstand. En het fysieke onderzoek in het ziekenhuis blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Een openhartoperatie zie ik zomaar niet thuis op de keukentafel plaatsvinden. Medisch specialisten zullen vormen moeten vinden om dat af te wisselen. Maar dat gaat best heel goed, ik ben daar niet pessimistisch over.”

Ook slechtnieuwsgesprekken zouden vaker via een videoverbinding gevoerd kunnen worden, denkt de ziekenhuisbaas. ,,Dat ligt er echt aan wat de patiënt wil. Sommigen vinden het fijn om zoiets in het ziekenhuis te doen, zodat je echt contact hebt met een arts. Anderen zullen liever thuis zitten, met hun partner of familie in de buurt. Het is niet gezegd dat de ene optie beter is dan de andere. Maar als patiënt mag je absoluut je voorkeur uitspreken, wat mij betreft.”

Hobbels zijn er natuurlijk ook. ,,Meetsystemen die patiënten thuis gebruiken, moeten veilig zijn, zodat er geen datalekken optreden. Dat kun je absoluut niet gebruiken. En de systemen moeten de juiste waarden aangeven, zowel voor de patiënt als in de communicatie richting het ziekenhuis. Personeel moet opgeleid worden om met de systemen te leren werken, en om patiënten te coachen. Dat is ook allemaal niet gratis.”

En dus komen we uit bij de financiering. De mogelijkheden zijn legio, maar wie gaat de omslag die nodig is betalen? ,,Een nieuw ziekenhuisgebouw kun je over een periode van vijftig jaar afschrijven, maar investeringen in ICT niet”, schetst Dillmann de uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan. ,,Daarom pleiten we ervoor om een substantieel deel van het fonds van de ministers Wiebes en Hoekstra (de geldpot van 20 miljard euro voor langetermijninvesteringen in de toekomst van Nederland, red.) deels te reserveren voor innovaties en digitalisering in de gezondheidszorg. Op die manier kan Nederland echt een internationale koploper worden op dit gebied.”

Bron: DvhN, 16 november 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: