Meldpunt Corona

Martini Ziekenhuis ontfermt zich over kankerzorgcentrum Het Behouden Huys

behouden huys; kankerpatienten; noord nederland; martiniziekenhuis

Het Behouden Huys in Haren komt in handen van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Alleen op deze manier kan de zorginstelling voor kankerpatiënten uit Noord-Nederland blijven voortbestaan.

'Voor een kleine organisatie als Het Behouden Huys wordt het in de huidige zorgstructuur in Nederland steeds moeilijker overeind te blijven. Je hebt veel administratieve lasten en indirecte activiteiten, die voor een kleine organisatie als de onze nauwelijks meer op te brengen zijn', zegt Geert Buiter. Hij is voorzitter van de stichting die nu nog Het behouden Huys beheert.

Makkelijker

'Je hebt af en toe te maken met wijzigingen in systemen, waardoor je extra kosten moet maken en dan loop je als klein clubje wel eens achter de feiten aan', vervolgt Buiter. 'Een grote organisatie als het Martini heeft een IT-afdeling en een financiële organisatie, waar je heel makkelijk bij kunt aanhaken. Ook de contacten met de zorgverzekeraars worden daardoor makkelijker. Je hoeft als kleine organisatie niet meer afzonderlijke contracten af te sluiten. Je kunt in de grotere stroom van het Martini Ziekenhuis mee.'

Voordelen voor het Martini Ziekenhuis

Ook voor het Martini Ziekenhuis heeft de overname voordelen, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra: 'We hebben een groot oncologisch centrum. We behandelen veel mensen met borstkanker, prostaatkanker, longkanker, enzovoort. We hadden al een afdeling medische psychologie in huis, maar dit is met name bedoeld voor mensen die uit de directe behandeling komen, maar nog wel behoefte hebben aan psychologische nabehandeling'.

'Dankzij Het Behouden Huys kunnen we hen dat bieden. Het is overigens niet alleen bedoeld voor patiënten van het Martini Ziekenhuis. Ook patiënten van andere instellingen kunnen er terecht.'

Het Behouden Huys in Haren is een psycho-oncologisch centrum voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De instelling biedt hen professionele zorg bij het verwerken van en het omgaan met de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Ongeveer twintig behandelaars staan patiënten uit heel Noord-Nederland bij.

De hoofdlocatie van Het Behouden Huys blijft in Haren, met spreekuurlocaties in Delfzijl, Emmen en Heerenveen.

Het Behouden Huys is in 2000 opgericht door twee hoogleraren die zelf te maken kregen met kanker. De laatste jaren werkte de zorginstelling samen met ggz-organisatie Lentis, maar die trekt zich nu terug.

Patiënt merkt weinig verandering

Zowel voor de patiënten als de medewerkers verandert er weinig, zeggen zowel Buiter als Feenstra. Maar het Martini Ziekenhuis gaat zich wel actief met de aansturing bemoeien. 'Meer intensief', zoals het ziekenhuis het zelf omschrijft in een persbericht. De bedoeling is dat een manager van het Martini wordt aangesteld als directeur-bestuurder. Twee leden van de Raad van Bestuur gaan toezicht houden op Het Behouden Huys.

Feenstra wil zich er niet over uitlaten welke fouten het management van Het Behoudyen Huys heeft gemaakt: 'Ik snap dat u die vraag stelt, maar ik wil een streep zetten onder het verleden. We hebben gekeken naar hoe we het in de toekomst beter kunnen doen en daar heb ik alle vertrouwen in.'

Verlies

Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een verlies van ongeveer honderdduizend euro. Dat heeft te maken met de aanloopkosten die de overname met zich meebrengt. 'Vanaf 2020 koersen we op een lichte plus', besluit Feenstra.

De bedoeling is dat de overname van Het Behouden Huis door het Martini Ziekenhuis per 1 april rond is. Buiter legt kort daarna zijn voorzitterschap neer: 'Ik zal het team en de mensen missen, maar ik heb het acht jaar gedaan. Ik ben blij dat ik afscheid kan nemen met deze overdracht.'

Bron: RTVNoord, 1 februari 2019

Lees verder

Deel dit artikel op: