Meldpunt Corona

Kernachtig jaarverslag 2017 Zorgbelang Drenthe

kernachtig jaarverslag 2017 ZBD; Zorgbelang Drenthe; jaarverslag 2017

2017 het jaar van vernieuwing

Waar 2016 voor Zorgbelang Drenthe in het teken stond van herstel, was 2017 duidelijk een jaar van vernieuwing. Dat is zichtbaar in verschillende opzichten.

Zoals in de concrete stappen die we zetten om de positieve gezondheid van de Drenten te bevorderen. Een mooi voorbeeld daarvan is de pilot gezond-heidsvaardigheden, die inmiddels wordt uitgerold over de hele provincie. De vernieuwing laat zich ook zien in de onderzoeken die door de Ombudsman sociaal domein worden uitgevoerd. Maar ook in de verschillende manieren waarop we ons inzetten voor een inclusieve samenleving. Of in de vele contactmomenten die onze vertrouwenspersonen Jeugd hebben met jongeren, ouders en hulpverleners.

Het zijn allemaal onderwerpen die in ons DNA zijn verweven. Dat onze inzet daarin vruchten afwerpt, merken we in de reacties die we krijgen van de mensen met wie we in ons werk te maken hebben – of dat nu jongeren zijn, hun ouders of begeleiders, ketenpartners of Ineke uit Tweede Exloërmond die vastloopt in haar zoektocht in de complexe wereld die de zorg inmiddels is geworden.

Het is mooi om te zien hoe het team van Zorgbelang Drenthe daar met hart en ziel aan werkt. Een team waar ik trots op ben. En dan druk ik me Drents bescheiden uit.

Ik wens u leesplezier met dit kernachtige jaarverslag. En heeft u vragen of ideeën op het gebied van de hier genoemde óf hele nieuwe zorgthema’s: schroom niet.

Weet u welkom.

Jan van Loenen
Bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe

Klik hier om het kernachtig jaarverslag 2017 van Zorgbelang Drenthe te downloaden

Deel dit artikel op: