Kabinet: Zwaar psychische patiënt krijgt langdurig zorg

psychische zorg; wlz; 2021; langdurige zorg; wet langdurige zorg

Zo‘n 10.000 volwassenen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de langdurige zorg. Dat heeft het kabinet 15 februari 2019 besloten.

Nu krijgen deze psychische patiënten zorg via hun gemeente of verzekeraar. Alleen is deze hulp erop gericht dat mensen op termijn weer beter worden. En die vlieger gaat niet op voor deze zware gevallen. In de praktijk moeten ze echter steeds opnieuw aantonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Dat gaat veranderen voor 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Hiermee wordt - zoals afgesproken in het regeerakkoord - tegemoetgekomen aan een wens van de GGZ-sector.

Staatssecretaris Blokhuis: ,,Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven. Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij zolang als nodig, dat kan levenslang zijn, op de allerbeste manier te regelen.”

Tussen wal en schip

Vanaf 2020 wordt vastgesteld welke mensen recht hebben op toegang tot de langdurige zorg. D66-Kamerlid Vera Bergkamp maakt zich al jaren hard voor deze groep, die vooralsnog tussen wal een schip viel. Zij is blij met het kabinetsbesluit.

Bergkamp: ,,Het is een overwinning voor cliënten, maar ook voor al die familieleden van en zorgprofessionals die mij wezen op het gat in de wetgeving. Waar D66 zich nog wel zorgen over maakt, is het niet meenemen van jongeren in het wetsvoorstel. Waarom deze knip? Daarom wil D66 samen met het CDA een rondetafel organiseren met experts die ons kunnen vertellen hoe de wet voor jongeren zal uitpakken.”  

Bron: AD, 15 februari 2019

Lees meer over Wet langdurige zorg (Wlz)

Deel dit artikel op: