Meldpunt Corona

Invoering nieuwe wet medezeggenschap (Wmcz), hoe geeft u dit vorm?

wmcz 2018; wmcz; medezeggenschap; zorginstellingen; zorgbelang drenthe; clientenraad; medezeggenschapsregeling; zorgbelang drenthe; patrick kampherbeek

Op 1 juli treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking. Een belangrijk onderdeel van de wet is inspraak en het meer meenemen van het perspectief van de cliënt in bijvoorbeeld het maken van keuzes en afspraken. Een mooie ontwikkeling, want Zorgbelang Drenthe maakt zich al jaren hard voor die versterking van de positie van de cliënt. In de afgelopen (crisis)periode is er te veel geluisterd naar experts en onvoldoende naar de (ervaringen van de) patiënt. Betrek cliëntenraden dus in een vroeg stadium bij de besluitvorming. Nog niet iedere zorgbestuurder heeft dit scherp op zijn/haar netvlies.

Geen uitstel

Door de coronacrisis vonden zorgaanbieders het lastig om te werken aan het vormgeven van een cliëntenraad en een medezeggenschapsregeling. Daarom is in april gevraagd om de termijn te verruimen waarop zorginstellingen hun medezeggenschapsregeling vormgeven en hierover afspraken maken met instellingsbesturen. In een brief laat de minister weten dat er geen uitstel wordt verleend. Wel is er coulance en zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet handhaven als de medezeggenschapsregeling niet op tijd klaar is. IGJ handhaaft wel dat organisaties de wet vanaf 1 juli volgen.

Tijd voor actie

Uiterlijk zes maanden na 1 juli (op 1 januari 2021) moeten cliëntenraden en zorgbestuurders een medezeggenschapsregeling opgesteld hebben. Hoe pakt u dat aan? Hoe geef je aan de voorkant een cliëntenraad goed vorm? Hoe richt je dit in? Op welk niveau en wat is je visie op de medezeggenschapsregeling?

De Wmcz 2018 stelt dat een cliëntenraad moet worden ingesteld:

  • door instellingen met 24-uurszorg, medisch-specialistische bedrijven en instellingen die persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging leveren wanneer zij meer dan 10 zorgverleners hebben;
  • door iedere instelling die andere zorg dan hierboven verleent wanneer zij meer dan 25 zorgverleners hebben. Tenzij zij vallen onder de uitzonderingen die in de Algemene Maatregel van Bestuur staan genoemd.

Om te beginnen is het belangrijk om een visie te ontwikkelen op het waarom van medezeggenschap. Dit door enerzijds te kijken vanuit het perspectief van mensen die zorg ontvangen en die leefwereld als uitgangspunt te nemen. Anderzijds het perspectief van de zorgorganisaties en de wet- en regelgeving en formele afspraken die op dat moment gelden. Op deze manier wordt er nagestreefd dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen die zorg ontvangen.

Advies en ondersteuning nodig?

Zorgbelang Drenthe heeft kennis en ervaring in het ontwikkelen en vormgeven van een cliëntenraad en een medezeggenschapsregeling. In het aanstellen en vastleggen van een cliëntenraad neemt Zorgbelang Drenthe de rol in van procesbegeleider, die adviseert, ondersteunt in het proces van ontwikkeling, aanstelling en vastlegging. Samen stellen we een stappenplan op, die het mede mogelijk maakt om het hele proces van het ontwikkelen van een cliëntenraad tot het vastleggen van de medezeggenschapsregeling vorm geeft.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Meer nieuws

Deel dit artikel op: