In Noord-Nederland neemt aantal coronabesmettingen af, maar wel druk op IC-capaciteit

corona; covid-19; acute zorg noord-nederland; aznn; groningen; friesland; drenthe; capaciteit;

De coronapandemie begint in Noord-Nederland duidelijk af te vlakken. In Friesland, Groningen en Drenthe loopt het aantal besmettingen al meerdere dagen terug. In de rest van het land is het beeld wisselend, waarbij in enkele regio’s de situatie nog steeds zorgelijk is. De uitplaatsing van coronapatiënten uit andere regio’s gaat onverminderd door. Regio Noord voldoet aan wat er landelijk gevraagd wordt en accepteert de meeste overnames. Capaciteit voor eigen patiënten is op de verpleegafdelingen nog steeds voldoende, er is wel druk op de IC-capaciteit.

Een kwart van de covid-patiënten, die in Nederland bovenregionaal worden uitgeplaatst, wordt vervoerd naar ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland. Er zijn tot nu toe sinds de tweede golf in deze provincies 247 patiënten overgenomen op verpleegafdelingen en 45 op de intensive care. Door dagelijkse coördinatie en de goede samenwerking in de regio zijn we nog steeds in staat zowel patiënten van buiten de regio als uit de eigen regio op te kunnen vangen.


Minimale capaciteit voor kritieke non-covid klinische zorg in Noord-Nederland

Medisch regio-coördinatoren in Noord-Nederland hebben een advies gegeven over de minimale capaciteit voor kritieke klinische zorg (zorg die niet uitgesteld kan worden vanwege het aanmerkelijke risico op permanente gezondheidsschade voor deze patiënten). Dit advies is positief ontvangen door de negen noordelijke ziekenhuizen. Het advies is onder andere gebaseerd op 6 grote zorgstromen. Per ziekenhuis is de minimaal benodigde IC,- Klinische,- en OK- capaciteit aangegeven. Dit advies is conform de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) omtrent kritieke zorg. De FMS heeft samen met de wetenschappelijke verenigingen een raamwerk opgesteld voor het behoud van kritieke non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk. Er zal nauwlettend worden gemonitord of de kritieke zorg door kan blijven gaan. Er is op dit moment geen aanwijzing dat kritieke zorg in de regio Noord-Nederland wordt uitgesteld. Indien een ziekenhuis in de knel mocht komen zal er in de regio gezamenlijk naar oplossingsrichtingen worden gezocht.

Bron: AZNN (Acute Zorg Noord-Nederland), 4 november 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: