Hoe ervaren Drenten de Corona-maatregelen?

corona; rapportage; enquête; zorgbelang drenthe; opiniepanel; panel; covid-19; maatregelen; ervaring

De uitbraak van het Corona-virus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Sinds de uitbraak peilt Zorgbelang Drenthe welke invloed de maatregelen op inwoners van Drenthe hebben. De maatregelen gelden inmiddels 2 maanden en hebben effect. Het aantal IC-opnames en aantal nieuwe besmettingen dalen. Dat is positief en geeft aan dat we ons als samenleving de afgelopen periode goed aan de maatregelen hebben gehouden. De aankondiging voor het versoepelen van de maatregelen liet dan ook niet lang op zich wachten. Voor Zorgbelang Drenthe aanleiding voor een korte peiling.

Hoe ervaart ons opiniepanel, dat grotendeels bestaat uit inwoners van de provincie Drenthe, de maatregelen?

De vraag is in een tijdsbestek van 5 dagen uitgezet bij ons opiniepanel en door 60 mensen beantwoord. Dit is een klein deel en niet representatief voor heel Drenthe en betreft een tussenresultaat uit een tweede peiling.

Ervaringen Corona-maatregelen

Het blijkt dat onze opiniepanelleden redelijk vertrouwen hebben in de aanpak van de Corona-crisis door de Nederlandse regering. De maatregelen worden nog steeds als zinvol en noodzakelijk ervaren. Echter is het vertrouwen in de aanpak van het kabinet ten aanzien van onze eerste peiling, begin april, wel afgenomen.

Er is voldoende vertrouwen en tegelijkertijd zijn er twijfels. Er is nog veel onbekend over het virus, de maatregelen en de economische en maatschappelijke gevolgen. Bijvoorbeeld het effect van een maatregel op de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Er is een bezoekverbod en de dagbesteding is gestaakt. Welk effect heeft dit op de bewoners? Reguliere zorg die wordt geannuleerd of uitgesteld. Welke gevolgen heeft dit op de ontwikkeling van mijn ziektebeeld? Er wordt in de peiling dan ook gepleit voor regionaal maatwerk. Het aantal besmettingen en doden is in het noorden ten opzichte van de rest van het land relatief laag. Waarom dan in het Noorden geen versoepeling?

Maatregelen opleggen is nodig, maar er moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van leven. De opiniepanelleden maken zich zorgen over de duur van de maatregelen. Uit de peiling blijkt dat een groot aantal opiniepanelleden twijfels heeft in het blijven volhouden van de maatregelen. Dat maakt dat zij zich zorgen maken en dat het, omdat er zo weinig bekend is, onzekerheid oproept. Dit blijkt ook uit het feit dat een kwart van de opiniepanelleden door de effecten van de Corona-crisis regelmatig een gevoel van machteloosheid ervaren en een gering aantal heeft last van eenzaamheid. Dat betekent dat bij een aantal opiniepanelleden de kwaliteit van leven in het gedrang komt. Weegt dat op tegen de maatregelen die in het Noorden worden opgelegd?    

Er wordt door verschillende opiniepanelleden aangegeven dat de versoepeling van de maatregelen wel wat voorzichtiger mag. Het lijkt alsof het normale leven weer te snel wordt hervat. Houden we bij het versoepelen van de maatregelen nog wel grip op het virus, omdat je pas na 2 weken de effecten kunt zien. Moet er dan niet langer worden gewacht met het versoepelen?

Er is niet alleen verlangen naar perspectief, maar het is ook noodzakelijk. De landelijke cijfers bevestigen dat er ruimte is voor perspectief. Een versoepeling van de maatregelen kon daarom ook niet uitblijven. De aangekondigde versoepeling biedt inwoners van Drenthe perspectief en maakt dat er weer wat meer bewegingsvrijheid ontstaat. Dat wordt ook bevestigd in het feit dat bijna twee derde van de opiniepanelleden verwacht dat hun kwaliteit van leven zal toenemen door de aangekondigde versoepeling van de maatregelen.

Tussenresultaat tweede peiling

Er is veel onzekerheid en veel is onbekend. De maatregelen hebben op korte termijn, effect gehad om in de indammingsfase van het virus te komen. Wat wel duidelijk is, is dat de economische, psychosociale en maatschappelijke gevolgen groot zullen zijn. Uitgestelde en geannuleerde reguliere zorg, zorgt voor een toename in wachtlijsten en er zijn veel mensen die zorg mijden.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden en kan zorgen voor gezondheidsschade met mogelijk ernstige (blijvende) gevolgen.

Hou vol. Let op elkaar. Blijf gezond! 

Uitkomsten van onze eerste peiling 'Hoe ervaren Drenten de Corona-crisis?'gemist? Klik hier
En wilt u ook meepraten over actualiteiten in de zorg? Meld u, geheel vrijblijvend, aan voor ons opiniepanel.

Meer nieuws

Deel dit artikel op: